BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.
 2. Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.
 3. Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.
 4. Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.
  Péld. 20,5.
 5. A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben.
  3 Móz. 19,15.
 6. A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.
 7. A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.
  Péld. 10,14.
 8. A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.
 9. A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.
 10. Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
  Zsolt. 18,3., Zsolt. 61,4.
 11. A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.
  Péld. 10,15.
 12. A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig + alázatosság van.
  Péld. 11,2., Péld. 15,33.
 13. A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.
 14. A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?
 15. Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.
 16. Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt.
 17. Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.
 18. A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.
 19. A felingerelt atyafiú erősb az erős városnál, és az ilyen versengések olyanok, mint a vár zárja.
 20. A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.
  Péld. 13,2., Róm. 2,6., Róm. 2,11.
 21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
  Péld. 21,23., Jak. 3,6., Jak. 3,9.
 22. Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!
  Péld. 19,14.
 23. Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.
 24. Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.
  Péld. 17,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza