BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond.
  Péld. 28,6.
 2. A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki csak a lábával siet, hibázik.
 3. Az embernek bolondsága fordítja el az ő útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve.
  Jak. 1,13., Jak. 1,15.
 4. A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik.
  Péld. 14,20.
 5. A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul.
  5 Móz. 19,16., 5 Móz. 19,19.
 6. Sokan hizelegnek a nemeslelkű embernek, és minden barát az adakozóé.
 7. A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; unszolja szavakkal, de ők eltünnek.
  Péld. 14,20.
 8. A ki értelmet szerez, szereti az életét, a ki megőrzi az értelmességet, jót nyer.
 9. A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és a ki hazugságokat beszél, elvész.
  Péld. 19,5.
 10. Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken.
  Péld. 30,21., Péld. 30,22.
 11. Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket.
  Péld. 17,9.
 12. Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő + jóakaratja.
  Péld. 20,2., Péld. 16,15.
 13. Romlása az ő atyjának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése.
  Péld. 19,26., Péld. 17,25.
 14. A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség.
  Péld. 18,22.
 15. A restség álomba merít, és a lomha lélek + megéhezik.
  Péld. 20,13., Péld. 12,23., Péld. 12,26.
 16. A ki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát; a ki nem vigyáz útaira, meghal.
  Péld. 3,21., Péld. 3,22., Luk. 11,28.
 17. Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.
  Mát. 25,40.
 18. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.
  Péld. 13,24., Péld. 20,30.
 19. A nagy haragú ember büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját.
 20. Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást, hogy bölcs légy végre.
  Péld. 11,14., Péld. 11,15., Péld. 11,22.
 21. Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.
  Péld. 21,30., Zsolt. 33,10., Zsolt. 33,11.
 22. A mit leginkább kell embernek kivánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál.
  Mát. 5,7.
 23. Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen megelégedve tölti az éjet, gonoszszal nem illettetik.
  Zsolt. 34,10.
 24. Bemártja a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza.
  Péld. 26,15., Préd. 4,5.
 25. Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb; és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt.
  Péld. 21,11.
 26. A ki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi: gyalázatos és megszégyenítő fiú az.
  Péld. 19,13., Péld. 28,24.
 27. Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.
 28. A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.
 29. A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza