BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.
  Préd. 7,1.
 2. A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.
  Péld. 29,13.
 3. Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát; a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják.
  Péld. 27,12.
 4. Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.
  Zsolt. 34,13., Zsolt. 34,16.
 5. Tövisek és tőrök vannak a gonosznak útában; a ki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.
 6. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.
  Péld. 22,15.
 7. A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.
 8. A ki vet álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának vesszeje megtöretik.
  Jób. 4,8.
 9. Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.
  Péld. 21,20., 2 Kor. 9,6., 2 Kor. 9,9.
 10. Űzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszünik a patvarkodás és a szidalmazás.
 11. A ki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király.
  Zsolt. 101,6.
 12. Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja.
 13. A rest azt mondja: oroszlán van ottkin, az utczák közepén megölettetném.
  Péld. 21,25., Péld. 26,13.
 14. Mély verem az idegen asszonyoknak szája; a kire haragszik az Úr, oda esik.
  Péld. 23,27., Préd. 7,26.
 15. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.
  Péld. 13,24., Péld. 19,18., Péld. 24,17.
 16. A ki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját; a ki ád a gazdagnak: végre szűkölködésre jut.
  Péld. 22,22., Péld. 22,23.
 17. Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit; és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra.
 18. Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben; legyenek együtt állandók a te ajkaidon!
 19. Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.
 20. Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?
 21. Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát: hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek.
 22. Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;
  Péld. 22,16., Zak. 7,10.
 23. Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.
  2 Móz. 22,22., 2 Móz. 22,24., Jób. 31,21., Jób. 31,23.
 24. Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;
 25. Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen magadnak.
 26. Ne légy azok közt, a kik kézbe csapnak, a kik adósságért kezeskednek.
  Péld. 6,1., Péld. 6,3., Péld. 11,15.
 27. Ha nincs néked miből megadnod; miért vegye el a te ágyadat te alólad?
  5 Móz. 22,26., 5 Móz. 22,27.
 28. Ne bontsd el a régi + határt, melyet csináltak a te eleid.
  2 Móz. 19,14., 2 Móz. 27,17., Péld. 23,10.
 29. Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.
  1 Kir. 11,28.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza