BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted.
 2. És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy.
 3. Ne kivánd az ő csemegéit; mert ezek hazug étkek.
 4. Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; ez ilyen testi eszességedtől szünjél meg.
  1 Tim. 6,9.
 5. Avagy a te szemeidet veted-é arra? holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és az ég felé elrepül!
 6. Ne egyél az irígy szeműnek étkéből, és ne kivánd az ő csemegéit;
 7. Mert mint a ki számítgatja a falatot magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád.
 8. A te falatodat, a melyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted.
 9. A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét.
  Péld. 14,7., Mát. 7,6.
 10. Ne mozdítsd meg a régi + határt, és az árváknak mezeibe ne kapj;
  5 Móz. 19,14., Péld. 22,28.
 11. Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyöket ellened!
  Péld. 22,3.
 12. Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.
 13. Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal.
  Péld. 20,3., Péld. 22,15.
 14. Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.
 15. Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is.
  Péld. 23,25., Péld. 27,11.
 16. És vígadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán.
 17. Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon;
  Péld. 1,10.
 18. Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.
  1 Tim. 4,8.
 19. Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.
  Péld. 15,5.
 20. Ne légy azok közül való, a kik borral dőzsölnek; azok közül, a kik hússal dobzódnak.
  Ésa. 7,11., Ésa. 7,22., Róm. 13,13.
 21. Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás.
 22. Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.
  Péld. 23,24., Péld. 1,8.
 23. Szerezz igazságot, és el ne adj; bölcseséget és erkölcsöt és eszességet.
  2 Móz. 20,12.
 24. Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülője annak vígadoz.
  Péld. 23,15., Péld. 23,16.
 25. Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd.
 26. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.
 27. Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony.
  Péld. 22,14.
 28. És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja.
 29. Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?
 30. A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására.
 31. Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,
 32. Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.
 33. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.
  Hós. 4,11., Mát. 5,28.
 34. És olyan leszel, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején.
 35. Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza