BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.
 2. Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
  5 Móz. 29,29., Róm. 11,33.
 3. Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan.
 4. Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek:
 5. Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke.
  Zsolt. 101,7., Zsolt. 101,8.
 6. Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj;
 7. Mert jobb, ha azt mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, a kit láttak a te szemeid.
  Luk. 14,8., Luk. 14,11.
 8. Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.
 9. A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;
 10. Hogy ne gyalázzon téged, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék.
 11. Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!
 12. Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.
 13. Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.
  Péld. 13,17.
 14. Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső: olyan a férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal.
 15. Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.
  Péld. 15,1.
 16. Ha mézet találsz, egyél a mennyi elég néked; de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.
  Péld. 25,27.
 17. Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged.
 18. Pőröly és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
  Péld. 12,17., Zsolt. 57,5.
 19. Mint a romlott fog és kimarjult láb: olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.
 20. Mint a ki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a bánatos szívű ember előtt.
  Róm. 12,15.
 21. Ha éhezik, a ki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
  Róm. 12,20.
 22. Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.
 23. Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.
 24. Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban.
  Péld. 21,9., Péld. 21,10., Péld. 30,23.
 25. Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás.
  Péld. 15,30.
 26. Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, a ki a gonosz előtt ingadozik.
 27. Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
  Péld. 25,16.
 28. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő lelkén!
  Péld. 16,32.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza