BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.
 2. Mikor öregbülnek az igazak, örül a nép; mikor pedig uralkodik az istentelen, sóhajt a nép.
  Péld. 11,10.
 3. A bölcseség-szerető ember megvidámítja az ő atyját; a ki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti + a vagyont.
  Péld. 10,1., Luk. 15,3.
 4. A király igazsággal erősíti meg az országot; a ki pedig ajándékot vesz, elrontja azt.
 5. A férfiú, a ki hizelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé.
 6. A gonosz ember vétkében tőr van; az igaz pedig énekel és vígad.
 7. Megérti az igaz a szegényeknek ügyét; az istentelen + pedig nem tudja megérteni.
  Jób. 29,16., Jób. 29,17., Luk. 18,2., Luk. 18,4.
 8. A csúfoló férfiak fellobbantják a várost; de a bölcsek elfordítják a haragot.
 9. Az eszes ember, ha vetekedik a bolonddal, akár felháborodik, akár nevet, nincs nyugodalom.
 10. A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert; az igazak pedig oltalmazzák annak életét.
 11. Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt.
  Péld. 14,33.
 12. A mely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok.
 13. A szegény és az uzsorás ember összetalálkoznak; mind a kettőnek pedig szemeit az Úr világosítja meg.
  Péld. 22,2.
 14. A mely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké megáll.
  Péld. 20,28.
 15. A vessző és dorgálás bölcseséget ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját.
  Péld. 13,24.
 16. Mikor nevekednek az istentelenek, nevekedik a vétek; az igazak pedig azoknak esetét megérik.
  Zsolt. 58,11., Zsolt. 91,8.
 17. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te lelkednek.
  Péld. 29,15., Péld. 23,13., Péld. 23,14.
 18. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!
  5 Móz. 28,1., 5 Móz. 28,14.
 19. Csak beszéddel nem tanul meg a szolga, mert tudna, de még sem felel meg.
 20. Láttál-é beszédeiben hirtelenkedő embert? a bolond felől több reménység van, hogynem a felől!
  Péld. 26,12.
 21. A ki lágyan neveli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, végre az lesz a fiú.
 22. A haragos háborgást szerez; és a dühösködőnek sok a vétke.
  Péld. 26,21.
 23. Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig + tisztességet nyer.
  Péld. 18,12., Mát. 23,12., Ésa. 66,2.
 24. A ki osztozik a lopóval, gyűlöli az magát; hallja az esküt, de nem vall.
  3 Móz. 5,1.
 25. Az emberektől való félelem tőrt vet; de a ki bízik az Úrban, kiemeltetik.
 26. Sokan keresik a fejedelemnek orczáját; de az Úrtól van kinek-kinek ítélete.
  Péld. 19,6.
 27. Iszonyat az igazaknak a hamis ember; és iszonyat az istentelennek az igaz úton járó.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza