BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja.
 2. Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?
 3. Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok eltörlőinek.
  Préd. 10,17.
 4. Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése.
  Péld. 20,1.
 5. Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát.
 6. Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek.
  Zsolt. 104,15.
 7. Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.
 8. Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre.
  Jób. 29,12., Jób. 29,13.
 9. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!
  3 Móz. 19,15.
 10. Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
  Péld. 12,3.
 11. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
 12. Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.
 13. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
 14. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.
 15. Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.
 16. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.
 17. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
 18. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.
 19. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
 20. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
 21. Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
 22. Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.
 23. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
 24. Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.
 25. Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.
  Jób. 5,22.
 26. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
 27. Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
  Péld. 21,25., Péld. 24,14., Péld. 24,15.
 28. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
 29. Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
 30. Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
 31. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!
  Péld. 31,28., Péld. 31,29.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza