ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek a múthlabbén szerint; Dávid zsoltára.
  2 Sám. 23,1.
 2. Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet.
  Zsolt. 138,1., Zsolt. 138,2.
 3. Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet;
  Zsolt. 31,8., Zsolt. 31,9.
 4. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orczád előtt;
  2 Sám. 22,1., 2 Sám. 22,51.
 5. Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélő-székben ültél, mint igaz bíró.
  Zsolt. 7,9., Zsolt. 7,12.
 6. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevöket mindörökre kitörölted.
 7. Az ellenség megszünt, elpusztult örökre; és a városoknak, a miket feldúltál még az emlékezetök is elveszett.
 8. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét.
  Zsolt. 103,19.
 9. És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan.
  1 Móz. 18,25., Zsolt. 96,13.
 10. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején.
  Zsolt. 37,39., Zsolt. 46,2.
 11. Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged.
  Zsolt. 34,5., Zsolt. 34,6., Zsolt. 36,11.
 12. Zengjetek az Úrnak, a ki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit.
  1 Kir. 9,3., Zsolt. 76,3., Zsolt. 133,13., Zsolt. 133,14.
 13. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rólok, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról.
  Zsolt. 34,18.
 14. Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, a mely gyűlölőim miatt van, a ki felemelsz engem a halál kapuiból;
 15. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd örvendjek a te szabadításodban.
 16. Besülyedtek a pogányok a verembe, a melyet ástak; a hálóban, a melyet elrejtettek, megakadt a lábok.
  Zsolt. 16,17.
 17. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgajon. Szela.
 18. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, a mely elfeledkezik Istenről.
 19. Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.
  Luk. 12,6., Luk. 12,7.
 20. Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te előtted!
 21. Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela.
  Zsolt. 10,18.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza