ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Dávid zsoltára. Templomszentelési ének.
 2. Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.
  2 Sám. 5,11.
 3. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!
 4. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.
  Zsolt. 116,3., Zsolt. 116,4., Zsolt. 18,17., Zsolt. 18,20.
 5. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét.
  Zsolt. 97,12.
 6. Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.
  Ésa. 54,7.
 7. Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha.
 8. Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd + orczádat, és megroskadtam.
  2 Sám. 5,10., 2 Sám. 5,12., Zsolt. 104,29.
 9. Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!
 10. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
  Zsolt. 6,5., Zsolt. 6,6., Zsolt. 115,17.
 11. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!
 12. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.
  2 Sám. 15,30., Zsolt. 18,44., Zsolt. 18,50.
 13. Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza