ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása.
 2. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől;
 3. Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és jajgatok!
 4. Az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért: mert hazugságot hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem.
  1 Sám. 24,10., 1 Sám. 24,13., Zsolt. 35,11.
 5. Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.
 6. Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.
  2 Sám. 21,11., 2 Sám. 21,23., 2 Sám. 13,26., 2 Sám. 15,14.
 7. Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.
 8. Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám. Szela.
 9. Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgószélből.
 10. Rontsd meg Uram, és oszlasd meg az ő nyelvöket; mert erőszakot és háborgást látok a városban.
 11. Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban.
 12. Veszedelem van bensejében; s nem távozik annak teréről a zsarnokság és csalárdság.
 13. Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném; nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől:
 14. Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,
  2 Sám. 15,31., 2 Sám. 16,23.
 15. A kik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.
 16. A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.
 17. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
 18. Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.
  2 Sám. 15,25., 2 Sám. 15,26.
 19. Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.
 20. Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől fogva trónol, Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.
  2 Sám. 16,22.
 21. Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre; megszegte az ő szövetségét.
 22. A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.
 23. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.
 24. Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom.
  Zsolt. 37,35., Zsolt. 37,36., Jób. 15,32., Jób. 15,33.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza