ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;
 2. Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret.
  2 Sám. 8,3., 2 Sám. 8,12., 2 Sám. 8,13.
 3. Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!
  Zsolt. 44,10., Zsolt. 44,11., 1 Sám. 31,1., 1 Sám. 31,2., 1 Sám. 31,7.
 4. Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.
 5. A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.
  1 Sám. 31,1., 1 Sám. 31,6.
 6. Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.
 7. Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!
  Zsolt. 108,7.
 8. Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:
  Zsolt. 108,8., Zsolt. 108,14., Zsolt. 110,1., Zsolt. 110,2.
 9. Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelőm.
  1 Móz. 49,8., 1 Móz. 49,10.
 10. Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!
  4 Móz. 24,17., 4 Móz. 24,18., 2 Sám. 8,2.
 11. Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?
  1 Krón. 18,13.
 12. Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel?
  Zsolt. 18,30.
 13. Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.
  Zsolt. 60,5., 1 Sám. 31,1., 1 Sám. 31,6.
 14. Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.
  2 Sám. 10,12., 2 Sám. 10,13.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza