ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke.
 2. Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői.
  4 Móz. 10,35.
 3. A mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; a mint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől;
  Zsolt. 58,8., Zsolt. 58,9.
 4. Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel.
  Zsolt. 5,12., Zsolt. 33,1.
 5. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok útat annak, a ki jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, és örüljetek előtte.
 6. Árváknak atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában.
  Zsolt. 146,9.
 7. Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
  1 Sám. 2,5.
 8. Oh Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél: Szela.
  2 Móz. 40,36., 2 Móz. 40,38.
 9. A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is az Isten előtt, az Izráel Istene előtt.
  Zsolt. 114,4., Zsolt. 114,7., 2 Móz. 19,16., 2 Móz. 19,18.
 10. Bő záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala.
 11. Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh Isten!
 12. Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának.
  2 Móz. 15,1., 2 Móz. 15,21., Bir. 5,1., Bir. 5,31.
 13. A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat.
 14. Ha cserények között hevertek is: olyanok lesztek, mint a galambnak szárnyai, a melyeket ezüst borít, vagy mint vitorla-tollai, a melyek színarany fényűek.
 15. Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, mintha hó esett volna a Salmonon.
  Bir. 9,48.
 16. Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye;
 17. Mit kevélykedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül; bizony ezen lakozik az Úr mindörökké!
  Zsolt. 87,1., Zsolt. 87,2., Zsolt. 132,13., Zsolt. 132,14.
 18. Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai hegyen az ő szent hajlékában.
  2 Móz. 19,18., 2 Móz. 40,34., 2 Móz. 40,35.
 19. Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is ide jönnek lakni, oh Uram Isten!
  Eféz. 4,8., Kol. 2,14., Kol. 2,15.
 20. Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
 21. Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, a ki megszabadít a haláltól.
 22. Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak üstökös koponyáját.
  Zsolt. 110,6.
 23. Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak,
 24. Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék.
 25. Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe.
  2 Móz. 25,17., 2 Móz. 25,22.
 26. Elől mennek vala az éneklők, utánok a húrpengetők, középen a doboló leányok.
  2 Sám. 6,15., 2 Sám. 6,16.
 27. A gyülekezetben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók!
 28. Ott a kis Benjámin, a ki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetök; a Zebulon fejedelmei és a Nafthali fejedelmei.
  2 Sám. 6,1., 2 Sám. 6,2.
 29. Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, a mit számunkra készítettél!
 30. A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat.
  Zsolt. 72,10., 2 Krón. 32,23.
 31. Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, a kik ezüst-rudakkal terpeszkednek; szórd szét a népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek.
 32. Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból; Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez.
  Ésa. 19,21., Sof. 3,10.
 33. E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela.
  Zsolt. 67,4., Zsolt. 67,6.
 34. A ki kezdettől fogva az egek egein ül; ímé, onnét szól nagy kemény szóval.
  Zsolt. 115,3., Csel. 7,49.
 35. Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van.
 36. Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!
  Zsolt. 60,11., Zsolt. 60,12., Zsolt. 60,14.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza