ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.
  1 Kir. 3,9.
 2. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.
  2 Sám. 8,15., Péld. 31,8., Péld. 31,9.
 3. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.
  1 Kir. 4,21., 1 Kir. 4,24., 1 Kir. 4,25., 1 Kir. 9,4., 1 Kir. 9,7.
 4. Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.
  1 Kir. 3,16., 1 Kir. 3,27.
 5. Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre.
 6. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.
 7. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.
 8. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig.
  1 Kir. 4,21., 1 Kir. 4,24.
 9. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.
 10. Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.
  1 Kir. 9,11., 1 Kir. 9,14., 1 Kir. 10,1., 1 Kir. 10,10., 1 Kir. 10,24., 1 Kir. 10,25., Ésa. 60,6.
 11. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.
 12. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője.
 13. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja;
 14. Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.
 15. És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon.
 16. Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.
  1 Kir. 4,20., 1 Kir. 4,25.
 17. Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.
 18. Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!
 19. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!
 20. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza