ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.
 2. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben.
 3. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.
  Zsolt. 132,13., Zsolt. 132,14.
 4. Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.
  2 Sám. 5,6., 2 Sám. 5,7., Ésa. 37,36., Zsolt. 48,5., Zsolt. 48,8.
 5. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.
 6. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat aluszszák, és minden hős kezének ereje veszett.
 7. A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.
  Ésa. 37,29., Ésa. 37,33., Ésa. 37,35.
 8. Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád előtt, mikor haragszol?
  5 Móz. 4,24.
 9. Az egekből jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,
  Ésa. 37,36.
 10. Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.
 11. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat.
 12. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.
  Zsolt. 50,14.
 13. Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
  Dán. 2,21.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza