ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek, Jedutunnak; Aszáfé, zsoltár.
 2. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok; szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen reám.
  Zsolt. 18,4., Zsolt. 116,1., Zsolt. 116,2.
 3. Nyomorúságom idején az Urat keresem; kezem feltartom éjjel szünetlenül; lelkem nem akar vigasztalást bevenni.
  Zsolt. 50,15.
 4. Istenről emlékezem és sóhajtok; róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem. Szela.
 5. Szemeimet ébren tartod; hánykolódom, de nem szólhatok.
 6. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről.
 7. Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és azt kutatja lelkem:
 8. Avagy mindörökké elvet-é az Úr? és nem lesz-é többé jóakaró?
 9. Avagy végképen elfogyott-é az ő kegyelme? vagy megszűnik-é igérete nemzedékről nemzedékre?
 10. Avagy elfelejtkezett-é könyörülni Isten? avagy elzárta-é haragjában az ő irgalmát? Szela.
 11. És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.
 12. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról;
  Zsolt. 76,7.
 13. És elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom.
 14. Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?
 15. Te vagy az Isten, a ki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat.
 16. Megváltottad népedet karoddal a Jákób és a József fiait. Szela.
  2 Móz. 12,29., 2 Móz. 12,31., 2 Móz. 12,41., 2 Móz. 12,45.
 17. Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének; a mélységek is megrázkódának.
  2 Móz. 14,21., Józs. 3,16., Józs. 3,17.
 18. A felhők vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, és a te nyílaid széllyel futkostanak.
 19. Mennydörgésed zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították a mindenséget; megrázkódott és megindult a föld.
  2 Móz. 9,24., 2 Móz. 9,25.
 20. Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak meg.
 21. Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével.
  Mik. 6,4.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza