ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára.
 2. Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, + jelenj meg fényeddel!
  Zsolt. 74,1., 2 Sám. 6,2., Zsolt. 99,1.
 3. Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jőjj el, hogy szabadíts meg minket!
 4. Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.
  Ésa. 60,3., Zsolt. 44,4., Zsolt. 118,27.
 5. Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?
 6. Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket.
  Zsolt. 102,10.
 7. Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenégeink csúfkodnak rajtunk.
  Zsolt. 44,14., Zsolt. 79,4., Zsolt. 137,7.
 8. Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!
 9. Égyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd.
  Ésa. 5,1., Ésa. 5,7.
 10. Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.
 11. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten czédrusfái.
 12. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.
 13. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő?
  Ésa. 5,1., Ésa. 5,7.
 14. Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.
 15. Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből és lásd és tekintsd meg e szőlőtőt!
  Ésa. 64,9., Ésa. 64,12.
 16. És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!
 17. Elégett a tűzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.
  2 Kir. 17,6.
 18. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerősítettél magadnak,
 19. Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet.
 20. Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza