ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé.
  1 Krón. 25,1.
 2. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!
 3. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt.
 4. Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;
  4 Móz. 10,2., 4 Móz. 10,10.
 5. Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.
 6. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék ott, a mit nem tudtam.
  2 Móz. 23,17.
 7. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól.
  2 Móz. 3,7., 2 Móz. 3,10.
 8. A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a + versengések vizénél. Szela.
  2 Móz. 14,10., 2 Móz. 17,7.
 9. Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem!
  5 Móz. 32,29.
 10. Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!
 11. Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.
  2 Móz. 20,1., 2 Móz. 20,2.
 12. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.
  Csel. 7,39., Csel. 7,41.
 13. Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.
  Csel. 7,42.
 14. Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna!
  Ésa. 48,18., 5 Móz. 28,1., 5 Móz. 28,13.
 15. Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.
 16. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök.
  Zsolt. 18,24., Zsolt. 18,25.
 17. És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged!
  5 Móz. 32,13.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza