ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!
  5 Móz. 33,1.
 2. Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké + te vagy Isten.
  Péld. 8,24., Péld. 8,29., Zsolt. 93,2.
 3. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!
  1 Móz. 3,19.
 4. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.
  2 Pét. 2,8.
 5. Elragadod őket; olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, a mely reggel sarjad;
  Jak. 1,10., Ésa. 40,6., Ésa. 40,7.
 6. Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad.
 7. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk!
 8. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé.
  4 Móz. 14,11., 4 Móz. 14,21., 4 Móz. 14,23., 4 Móz. 14,29.
 9. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.
  Zsolt. 89,48.
 10. A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
  Zsolt. 90,5., Zsolt. 90,6.
 11. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
 12. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
 13. Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.
 14. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
 15. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, a melyekben gonoszt láttunk.
 16. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
  4 Móz. 14,24., 4 Móz. 14,31.
 17. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza