ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
 2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
 3. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
  Zsolt. 124,7.
 4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
  Zsolt. 57,2., 5 Móz. 32,11., 5 Móz. 32,12.
 5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
  Jób. 5,19., Jób. 5,21.
 6. A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
  1 Krón. 21,15.
 7. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
 8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
 9. Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
 10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
  Zsolt. 121,6., Zsolt. 121,8.
 11. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
  Zsolt. 34,8., Zsid. 1,14., Mát. 4,6.
 12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
  Luk. 4,9., Luk. 4,12.
 13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
  Jób. 5,22.
 14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
  Zsolt. 9,11.
 15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
  Zsolt. 50,15.
 16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.
  Zsolt. 34,13., Zsolt. 34,14.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza