ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. A nyomorultnak imádsága, a mikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé.
 2. Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád!
  Zsolt. 50,15.
 3. Ne rejtsd el a te orczádat tőlem; mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a te füledet; mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem!
 4. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök.
  Jób. 7,6., Jób. 7,7.
 5. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem; még kenyerem megevéséről is elfelejtkezem.
 6. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt.
  Jób. 19,20.
 7. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz; olyanná lettem, mint a bagoly a romokon.
 8. Virrasztok és olyan vagyok, mint a magános madár a háztetőn.
 9. Minden napon gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek én reám.
 10. Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könyekkel vegyítem,
 11. A te felindulásod és búsulásod miatt; mert felemeltél engem és földhöz vertél engem.
 12. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam.
  Zsolt. 109,23.
 13. De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll.
 14. Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő.
  Jer. 29,10., Jer. 29,11., Dán. 9,25.
 15. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik.
  Ezsdr. 3,10., Ezsdr. 3,13.
 16. És félik a népek az Úrnak nevét, és e földnek minden királya a te dicsőségedet;
  Zsolt. 72,10., Zsolt. 72,11.
 17. Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében.
 18. Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta.
 19. Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat.
  Zsolt. 126,1., Zsolt. 126,3., Jer. 23,7., Jer. 23,8.
 20. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett le az Úr.
 21. Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait.
  Zsolt. 126,1., Zsolt. 126,3.
 22. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben.
 23. Mikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak.
 24. Megsanyargatta az én erőmet ez útban, megrövidítette napjaimat.
 25. Ezt mondám: Én Istenem! Ne vígy el engem az én napjaimnak felén; a te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak.
  Zsolt. 102,14., Jer. 29,10., Jer. 29,11.
 26. Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája.
  Zsolt. 8,4.
 27. Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak.
  Zsid. 1,10., Zsid. 1,12.
 28. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak.
 29. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvok erősen megáll előtted.
  Jer. 33,6., Jer. 33,26.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza