ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
  2 Sám. 23,1.
 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
  Zsolt. 18,1., Zsolt. 18,51.
 3. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
  Zsolt. 32,5., 2 Sám. 12,13.
 4. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
  Zsolt. 86,13.
 5. A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
  Ésa. 40,31.
 6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
  Zsolt. 146,7., Róm. 2,6., Róm. 2,11.
 7. Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
  Zsolt. 147,19., Zsolt. 147,20.
 8. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
  2 Móz. 34,6.
 9. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
  Jer. 3,12., Jer. 3,15.
 10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
  Siral. 3,22.
 11. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
 12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
 13. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
  Malak. 3,17.
 14. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
  1 Móz. 2,7.
 15. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
 16. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
 17. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
  Zsolt. 84,12., Zsolt. 84,13., Luk. 1,50.
 18. Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
  1 Kir. 9,4., 1 Kir. 9,9.
 19. Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
  Zsolt. 68,34.
 20. Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
  Zsid. 1,14.
 21. Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
 22. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza