ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Ének. Dávid zsoltára.
 2. Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem is kész.
  Zsolt. 57,8., Zsolt. 57,9.
 3. Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!
 4. Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között!
  Zsolt. 18,50., Zsolt. 18,51.
 5. Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
  Zsolt. 36,6., Zsolt. 57,10., Zsolt. 57,12.
 6. Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön!
 7. Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel és hallgass meg engem!
  Zsolt. 18,18.
 8. Az ő szentélyében szólott az Isten: Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet, és felmérhetem Sukkothnak völgyét.
  Zsolt. 110,2., Zsolt. 60,8., Zsolt. 60,14.
 9. Enyém Gileád, enyém Manassé; Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én törvényrendelőm.
  1 Móz. 49,8., 1 Móz. 49,10.
 10. Moáb az én mosdómedenczém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett kaczagok.
  4 Móz. 24,17., 4 Móz. 24,18., 2 Sám. 8,2.
 11. Kicsoda visz el engem a kerített városba? kicsoda vezérel engem Edomig?
  1 Krón. 18,13.
 12. Nem te vagy-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, hogy ki ne menj, oh Isten, a mi seregeinkkel?
  Zsolt. 18,30.
 13. Adj szabadulást nékünk az ellenségtől, mert hiábavaló az emberi segítség!
  Zsolt. 108,5., 1 Sám. 31,1., 1 Sám. 31,6.
 14. Istennel hatalmasan cselekszünk, és + ő megtapodja ellenségeinket.
  2 Sám. 10,12., 2 Sám. 10,13., Zsolt. 60,11., Zsolt. 60,12.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza