ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár. Én dicséretemnek Istene, ne hallgass!
  1 Krón. 25,1.
 2. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel beszélnek én velem.
  Zsolt. 27,12., 1 Sám. 24,10.
 3. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül.
 4. Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom.
  Zsolt. 35,12., Zsolt. 35,25., Zsolt. 41,10.
 5. Roszszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel az én szeretetemért.
  Zsolt. 41,10.
 6. Állíts fölibe gonoszt, és vádló álljon az ő jobb keze felől.
 7. Mikor törvénykezik, mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné legyen.
 8. Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el.
  1 Sám. 21,7., Csel. 1,20.
 9. Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé.
  Jób. 20,10.
 10. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek eledelt.
 11. Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét.
 12. Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, a ki könyörüljön az ő árváin!
 13. Veszszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök!
  Zsolt. 21,11.
 14. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék!
  Jób. 20,11., 2 Móz. 20,5.
 15. Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetök is veszszen ki e földről,
 16. A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje.
  1 Sám. 22,9., 1 Sám. 22,10.
 17. Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el ő tőle.
 18. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj.
 19. Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel mindenkor övezze magát.
 20. Ez legyen jutalmok az Úrtól az én vádolóimnak, és a kik rosszat beszélnek az én lelkemre.
 21. De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!
 22. Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesíttetett én bennem.
 23. Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor; ide s tova hányattatom, mint a sáska.
  Zsolt. 102,12.
 24. Térdeim tántorognak az éhségtől, és testem megfogyatkozott a kövérségtől.
 25. Sőt gyalázatossá lettem előttök; ha látnak engem, fejöket csóválják.
  Zsolt. 69,13.
 26. Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!
  Zsolt. 22,12., Zsolt. 22,20.
 27. Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram!
 28. Átkozzanak ők, de te áldj meg! Feltámadnak, de szégyenüljenek meg és örvendezzen a te szolgád.
  Zsolt. 40,15., Zsolt. 40,16.
 29. Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolózzanak szégyenökbe, mint egy köpenybe!
  Zsolt. 40,15.
 30. Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság közepette!
  Zsolt. 22,23.
 31. Mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, a kik elítélik annak lelkét.
  Zsolt. 16,8., Zsolt. 110,5.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza