ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
 2. Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök?
  Zsolt. 79,10.
 3. Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi.
 4. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.
 5. Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;
  5 Móz. 4,28., Jer. 10,3., Jer. 10,5.
 6. Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;
 7. Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal.
 8. Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, a kik bíznak bennök!
 9. Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
 10. Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
 11. A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
 12. Az Úr megemlékezik mi rólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát.
 13. Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.
 14. Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.
 15. Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.
 16. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
 17. Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.
 18. De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza