ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.
 2. Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben.
 3. Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam.
  2 Sám. 22,5., 2 Sám. 22,6., Zsolt. 18,5., Zsolt. 18,6.
 4. És az Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!
 5. Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas.
 6. Az Úr megőrzi az alázatosokat; én ügyefogyott voltam és megszabadított engem.
 7. Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled.
  Zsolt. 13,6.
 8. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól és lábamat az eséstől:
 9. Az Úr orczája előtt fogok járni az élőknek földén.
 10. Hittem, azért szóltam; noha igen megaláztatott valék.
  2 Kor. 4,13.
 11. Csüggedezésemben ezt mondtam én: Minden ember hazug.
  Róm. 3,4.
 12. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?
 13. A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül.
 14. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt.
  Zsolt. 22,26.
 15. Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála.
 16. Uram! én bizonyára a te szolgád vagyok; szolgád vagyok én, a te szolgáló leányodnak fia, te oldoztad ki az én köteleimet.
 17. Néked áldozom hálaadásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül.
 18. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt,
  Zsolt. 50,14.
 19. Az Úr házának tornáczaiban, te benned, oh Jeruzsálem! Dicsérjétek az Urat!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza