ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Grádicsok éneke. Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról;
 2. A ki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének:
 3. Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-nyoszolyámba;
 4. Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert;
 5. Míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot!
  1 Krón. 28,2., 1 Krón. 28,3., 1 Krón. 29,3.
 6. Ímé, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk Jaar térségein:
 7. Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához!
  Zsolt. 99,5.
 8. Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája!
  4 Móz. 10,35.
 9. Papjaid öltözködjenek igazságba, kegyeltjeid pedig örvendezzenek!
 10. Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkented színétől!
  1 Kir. 11,12., 2 Kir. 19,34.
 11. Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe;
  2 Sám. 7,12., 2 Sám. 7,16.
 12. Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, a melyekre megtanítám őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek.
 13. Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül:
  1 Krón. 21,26., 1 Krón. 22,1., 1 Krón. 22,2.
 14. Ez lesz nyugovóhelyem örökre, itt lakozom, mert ezt szeretem;
  1 Kir. 6,12., 1 Kir. 6,13., 1 Kir. 9,3.
 15. Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel;
 16. Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei.
  2 Krón. 6,41.
 17. Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek.
  Zsolt. 132,11., Zsolt. 132,12., 1 Kir. 11,36.
 18. Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog.
  Zsolt. 18,38., Zsolt. 18,43., Zsolt. 21,4., Zsolt. 21,6.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza