ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!
 2. A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.
  Zsolt. 134,1.
 3. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!
  Zsolt. 118,1.
 4. Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.
  2 Móz. 19,5., 2 Móz. 19,6., 1 Pét. 2,9.
 5. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.
  2 Móz. 15,11., Zsolt. 86,8.
 6. Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.
  Zsolt. 115,3.
 7. Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból.
  Jer. 10,13.
 8. A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig.
  2 Móz. 12,29.
 9. Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.
  Zsolt. 78,43., Zsolt. 78,51.
 10. A ki megvert sok népet, és megölt erős királyokat:
  Józs. 12,1., Józs. 12,24.
 11. Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.
  4 Móz. 21,23., 4 Móz. 21,35.
 12. És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.
  Zsolt. 78,55.
 13. Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged.
  Zsolt. 102,13.
 14. Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt.
  5 Móz. 32,36.
 15. A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.
  Zsolt. 115,4., Zsolt. 115,8.
 16. Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;
 17. Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!
 18. Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, a kik bíznak bennök.
  Ésa. 42,17.
 19. Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!
 20. Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!
 21. Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!
  1 Kir. 11,36.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza