ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, + és ismersz.
  2 Sám. 23,1., Zsolt. 17,3., Jer. 12,3.
 2. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
 3. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
 4. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
  Zsolt. 44,22.
 5. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
 6. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
  Zsolt. 92,6.
 7. Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak?
 8. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
  Ámós. 9,2.
 9. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
 10. Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.
 11. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz,
 12. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.
  Zsolt. 139,2., Zsolt. 139,4.
 13. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
 14. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.
 15. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
  Jób. 10,10., Jób. 10,12.
 16. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
 17. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
  Zsolt. 40,6., Zsolt. 71,15.
 18. Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.
 19. Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem!
 20. A kik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid.
 21. Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é?
  Zsolt. 101,4., Zsolt. 101,8., Jel. 2,6.
 22. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek!
 23. Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
  Zsolt. 26,2.
 24. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.


Vissza