PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
  Csel. 15,20.
 2. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell.
  Gal. 6,3., 1 Tim. 6,4., 1 Kor. 3,18.
 3. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle.
  Gal. 4,9.
 4. Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak + egy.
  Ésa. 41,24., Ésa. 41,29., Jer. 10,15., 5 Móz. 6,4., Róm. 14,14.
 5. Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr;
  Ján. 10,34.
 6. Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy + Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.
  Malak. 2,10., 5 Móz. 6,4., Ján. 13,13.
 7. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret; sőt némelyek a bálvány felől való lelkiismeretök szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretök, mivelhogy erőtelen, + megfertőztetik.
  1 Kor. 10,27., Róm. 14,14., Róm. 14,23.
 8. Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak; ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek.
  Róm. 14,17.
 9. De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
  Gal. 5,13., Róm. 14,15.
 10. Mert ha valaki meglát téged, a kinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot?
 11. És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus meghalt.
  Róm. 14,13., Róm. 15,20.
 12. Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek.
  1 Kor. 8,11.
 13. Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne + botránkoztassam.
  Róm. 14,15., Róm. 14,20., Róm. 14,21., 1 Kor. 8,11.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Vissza