JAKAB APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.

 1. Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek?
  1 Pét. 2,11., Róm. 7,23.
 2. Kívántok valamit, én nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.
 3. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.
  Jak. 1,6., Jak. 1,7., Mát. 7,7.
 4. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.
  Luk. 6,26., Róm. 8,7., 1 Ján. 2,15.
 5. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irígységre kívánkozik a lélek, a mely bennünk lakozik?
  1 Móz. 6,5., 2 Móz. 20,5., 4 Móz. 11,29., Mát. 6,24.
 6. De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.
  Péld. 3,34., Jób. 22,29., Mát. 23,12., 1 Pét. 5,5.
 7. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
  Eféz. 6,12., 1 Pét. 5,6.
 8. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog + hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
  Zak. 1,3., Ésa. 1,16.
 9. Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra.
 10. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.
  1 Pét. 5,6.
 11. Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. A ki megszólja atyjafiát, és a ki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.
 12. Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?
  Mát. 7,1., Mát. 10,28., Róm. 2,1., Róm. 14,4.
 13. Nosza immár ti, a kik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk;
  Péld. 27,1.
 14. A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.
  Luk. 12,20.
 15. Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.
  Csel. 18,21.
 16. Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz.
 17. A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.
  Luk. 12,47.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.


Vissza