PÁL APOSTOLNAK TITUSHOZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3.

 1. Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.
 2. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek.
 3. Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
 4. Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék,
  1 Pét. 3,3., 1 Pét. 3,4.
 5. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne + káromoltassék.
  1 Pét. 3,1., 1 Pét. 3,2., 2 Pét. 2,12.
 6. Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:
 7. Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,
 8. Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.
  1 Pét. 2,12.
 9. A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,
 10. Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
 11. Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, +
  Ján. 3,16., 1 Tim. 2,4.
 12. A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
 13. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését;
  Fil. 3,20.
 14. A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
  Gal. 1,4.
 15. Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.

Fejezetek: 1, 2, 3.


Vissza