A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,
 2. A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.
  4 Móz. 15,24.
 3. És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.
  3 Móz. 16,6., 3 Móz. 16,16.
 4. És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is.
  2 Móz. 28,1.
 5. Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged.
  Zsolt. 2,7.
 6. Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
  Zsolt. 110,4.
 7. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott + az ő istenfélelméért,
  Mát. 26,39., Mát. 27,46., Luk. 22,42., Luk. 22,44.
 8. Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet;
  Mát. 3,17., Fil. 2,6., Fil. 2,8.
 9. És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,
 10. Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.
  1 Móz. 14,18., 1 Móz. 14,20., Zsolt. 110,4.
 11. A kiről nékünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.
 12. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.
  1 Kor. 3,1., 1 Kor. 3,3., 1 Pét. 2,2.
 13. Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:
 14. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza