IDÉZETGYŰJTEMÉNY


***   ***   ***

Összeállította és gondozza:

Andrássy Tamás

E-mail: <at@tau.hu>, <atamas@freemail.hu>Kérlek segíts, hogy ez a gyűjtemény tovább gyarapodhasson.

Utolsó, tartalmi módosítás nélküli szerkesztés dátuma: 2000.07.01.

Tau - Benső úT-ikalauz könytárából \ www.Tau.hu


*   *   *

E gyűjteményt gyarapították:

Blahó Edina <bledina@swi.hu>
*
Csapó Ida <kikelet@lezlisoft.com>
*
Fazekas Attila <fattila@math.klte.hu>
*
Keresztes Ákos <xsak@freemail.hu>
*
Sárik Tamás <henoch@freemail.hu>
*
és még sokan mások ...TARTALOM


Többektől


Popper Péter gyűjtéséből

    KÍNAI UNIVERZISTÁK 1 - 40
    ZSIDÓ-KERESZTÉNY SZERZŐK 41 - 60
    BUDDHA ÉS KÖVETŐI 61 - 75
    MODERN EZOTERIKUSOK 76 - 100

Hamvas Béla gyűjtéséből

    ŐSKOR ÉS KELET
        TABULA SMARAGDINA
        PTAH HOTEP MONDÁSAI
        A BÖLCS PARASZT
        AZ ÉLETUNT BESZÉLGETÉSE ÖNMAGÁVAL
        BABILONI BÖLCSESSÉG
        AHIKÁR TANÍTÁSAI
        KÍNA ŐSKORÁBÓL
        TAO-TE-KING-BŐL
        KUNG MESTER BESZÉLGETÉSEI
        A VILÁGTÖRTÉNET ÉRTELME
        A SIRÁLYOK
        A MAJOMBARÁT
        KLEPTOMÁNIA
        A ZENE HATALMA
        A SZENTEK BŰNE
        A PILLANGÓ
        NYUGALOM ÉS BÉKE A VILÁG FÖLÖTT
        AMIN A BIRODALOM NYUGSZIK
        A PÉLDA
        A BOLOND SZOLGA
        AMELY ÁLLAMNAK TÖNKRE KELL MENNI
        A VILÁG MEGMENTÉSE
        A HASZON KÁRA
        KÍNAI KÖLTŐK
        HUJ SI PARADOXONAI
        A VILÁG FORRÁSA
        A TÁPLÁLÉK
        ISTEN ÉS ÉN
        TAT TVAM ASZI
        A SZÁNKHJA JÓGÁBÓL
        A VILÁG ÁLOM
        HAJNALI MEDITÁCIÓ
        AZ ŐSKORI TÖRVÉNYKÖNYVBŐL
        VACCHAGOTTO
        A ZEN MESTER TALÁLÓS KÉRDÉSEI
        SZERELEM
        JÓ ILLAT
        HOGYAN LEHET A VÍZEN SZÁRAZ LÁBBAL ÁTKELNI?
        DRÁGAKŐ A PORBAN
        KOLDUSOK
        A CSODAFA
        MI A TEENDŐ?
        KÁIN ÉS ÁBEL
        A PRÓFÉTA TANÍTÁSA
        MI A TILOS?
        ISTEN DICSÉRETE
        JÓL ÍTÉLIK MEG AZT, AKI FELEBARÁTJA FELŐL JÓL ÍTÉL
        ÖRÖMÖTÖKBEN IS RESZKESSETEK
        KÁIN UTÓDAIRÓL
        KERESS...
        KERÜLD...
        TUDNI KELL...
        NEM TÉVED...
        JÓ ANNAK...
        NINCSEN SZÜKSÉG...
        ISTEN ÉS EMBER BARÁTSÁGA
        SZUFI SZÖVEGEK
        EGYSZERŰ ÉS KÉTSZERES BOLOND
        A KÖLCSÖN
        A TOLVAJ
        MERRE VAN JOBB?
        ZSÁK DIÓ
        A FELESÉG ESZE
        AZ ELVESZETT SZAMÁR
        KÖLTÉSZET - BÖLCSESSÉG
    GÖRÖGSÉG ÉS RÓMA
        A HÉT GÖRÖG BÖLCS MONDÁSAI
        AZ ARANY EPOSZ
        A TŰZ FILOZÓFUSA
        A NEVETŐ DÉMOKRITOSZ
        SZÓKRATÉSZ HALÁLA
        AZ ERKÖLCSI JÓ
        CINIKUS BÖLCSESSÉG
        ORVOSI TANÁCSOK
        A SZKEPTIKUSOK
        A SZERETETREMÉLTÓ
        A SZEMTELEN
        NE TÉVESZD ÖSSZE KÉPZETEIDET A DOLGOKKAL
        A SORSSAL NE KÜZDJ
        MI AZ AKADÁLY?
        MI A VESZTESÉG?
        AZ ÉLET SZÍNHÁZ
        HOGYAN VISELKEDIK A BÖLCS A SZIDALMAK ÉS A MEGALÁZÁS KÖZEPETTE
        ÍTÉLETEDBEN LÉGY ÓVATOS
        A FECSEGÉS
        A LÉLEKNEK A TESTBE VALÓ LESZÁLLÁSA
        A BARÁTSÁG DICSÉRETE
        RÖVID AZ ÉLET - NE FECSÉRELJÜK HASZONTALANSÁGOKRA
        A BÖLCS CSÁSZÁR ELMÉLKEDÉSEIBŐL
    KÖZÉPKOR
        AZ ÚR ELSZÓRT IGÉI
        ISTEN FELSÉGÉT MŰVEIBŐL ISMERJÜK MEG
        A SZELLEMI HALÁL
        AZ IMÁDSÁGRÓL
        A BÖJTRŐL
        AZ IGAZI JÓRÓL
        VIGASZTALÁS SZERETTEINK HALÁLÁRA
        A TEST ÉS A LÉLEK HARCA
        A BÖLCSESSÉG VIGASZTALÁSA
        A JÓ CSELEKEDETEK ESZKÖZEI
        A VÉTKEK KÜLÖNBÖZŐSÉGÉRŐL
        ISTEN AZ ÉN BOLDOGSÁGOM
        MIÉRT ÉS HOGYAN KELL SZERETNÜNK ISTENT?
        A LÉLEK SZÁRNYALÁSA ISTEN FELÉ
        A SZERETET DICSÉRETE
        A HŰSÉG HÉTKÖZNAPJAI
        ALÁZATOSSÁG
        AZ EMBERI LÉLEK MÉLTÓSÁGA
        SENKIT SE ÍTÉLJETEK EL!
        AZ EMBERI BOLDOGSÁG ISTEN SZEMLÉLÉSÉBEN ÁLL
        IMA ÉLETÜNK BÖLCS ELRENDEZÉSÉÉRT
        A SZELLEMBEN SZEGÉNYEKRŐL
        AZ ISTENI VILÁGOSSÁGRÓL
        HOGYAN GYAKOROLJA MAGÁT A BENSŐSÉGES EMBER, HOGY ISTENNEL KÖZVETLENÜL EGYESÜLJÖN?
        A BÉKETŰRŐ EMBER
        A LEGNAGYOBB ÉS A LEGKISEBB
    RENESZÁNSZ ÉS FELVILÁGOSODÁS
        A MŰVÉSZ NAPLÓJÁBÓL
        BALGASÁG ÉS ÉLETBÖLCSESSÉG
        AZ UTÓPIÁBÓL
        ISMERD MEG KRISZTUST, ÉSPEDIG A MEGFESZÍTETTET
        PARADOXA
        TÉGY, AMIT AKARSZ
        MILYEN VOLT A THELEMITÁK ÉLETRENDJE?
        A MÁGIA
        AZ ELRAGADTATÁSRÓL
        AZ EMBERI ÁLLHATATLANSÁG
        A TRAGÉDIÁK BÖLCSESSÉGE
        ÖNMAGÁRÓL
        AZ EMBER HÁROMFÉLE ÉLETE
        A KERUBI VÁNDORBÓL
        GONDOLATOKBÓL
        SZABAD ÁLLAMBAN MINDENKI AZT GONDOLHATJA, AMIT AKAR, ÉS KIMONDHATJA, AMIT GONDOL
        A HALÁLRÓL
        ERKÖLCSI ÖNNEVELÉS
        AZ EMBERISÉG ANYANYELVE
        GONDOLKODOM, TEHÁT VAGYOK
        AZ EMBER LÉNYEGE A TŰZ
        A KÜLÖNBSÉG
        RAGASZKODÁS A KÖZTÁRSASÁGHOZ ÉS A DEMOKRÁCIÁHOZ
        ÉSZREVÉTELEK
        SAINT-PIERRE ABBÉ GONDOLATAIBÓL
        A MAGÁNOS SÉTÁLÓ ÁLMODOZÁSAIBÓL
        URALKODÓK POLITIKAI ELVEI
        A TERMÉSZET ÉRTELMEZÉSÉRŐL
    MORALISTÁK
        MAXIMÁK
        A GAZDAG ÉS A SZEGÉNY
        TITUS, A TEVÉKENY (Az Arcképek sorozatból)
        LEGYÜNK HŰEK A MAGUNK TERMÉSZETÉHEZ
        A LEGÁLTALÁNOSABB HIBA
        AZ ÉLESELMÉJŰ
        A TERMÉSZETTUDÓS ÁLMA
        A MORALISTA MEGFIGYELÉSEI
        ÉLETTAPASZTALAT
        EMBER ÉS VILÁG
        IGAZSÁG ÉS TÉVEDÉS
        AZ ŐSISMERET
        A LEGMAGASABB
        VALÓSÁG
        FILOZÓFIA
        ÉLETISMERET
        A SZÓ
        FILOLÓGIA
        HANG ÉS TÁNC
        FRAGMENTUMOK
    ROMANTIKA ÉS KLASSZICIZMUS
        MESSIÁS
        LÁTÁS
        MIT AKAR
        TEHETSÉGEK
        A MEGBOCSÁTÁS JELE
        A NYELV
        AZ ANGYAL SORSA
        SZENVEDÉS
        A SÓHAJ
        FOLTOZÁS
        A POKOL KÖZMONDÁSAI
        EMBER ÉS TERMÉSZET
        A BŰNBEESÉS
        A CSILLAGOS ÉG ÉS AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNY
        BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS MÓDSZERÉBE
        A VALLÁSOS EROTIKÁBÓL
        A LÉLEKRŐL
        A GONDOLKOZÁS TÖRTÉNETE
        DIOTIMA LEVELE HÜPERIONHOZ
        A SZERELEMRŐL
        KÉT LEVÉL A KÖLTŐRŐL
        A VILÁG FIA NAPLÓJÁBÓL
        ARRÓL, AMI VALAKI
        EGYENETLENSÉG
        A NEVELÉS HATALMÁRÓL
        A CSEND FILOZÓFIÁJA
        A TITKOK TITKA
        A BOLONDOK PARADICSOMA
        A MESTER
        BŰN ÉS BÜNTETÉS
        A SZEMÉLYISÉG
        "IGEN ÁM, DE NINCS JOBB, MINT A SZABADSÁG!"
        CSAK EGYSZER ÉLÜNK
        EZ A FELHÁBORÍTÓ!
        A TERMÉSZET
        A SZÉPSÉG
        AZ ÍRÓ ÖNVALLOMÁSA
        ÚT INDIÁBA
        MŰVÉSZET ÉS ERKÖLCS
        AZ EGYÉNI LÉLEK ÉS AZ EGYETEMES SZELLEM HÁZASSÁGA
        MISZTIKUS GONDOLATOK A POKOLRÓL ÉS A POKOL TÜZÉRŐL
        RAMAKRISNA MONDÁSAI
        EPIKUROSZ KERTJÉBŐL
        SZAVAK MÁGIÁJA
        SEBASTIAN MELMOTH PARADOXONAI
        A POÉSIES-BŐL
        A NAPLÓBÓL
        A BARÁTRÓL
        A FELEBARÁTI SZERETETRŐL
    HUSZADIK SZÁZAD
        A VILÁGBÉKÉÉRT
        MIÓTA A VILÁG VILÁG...
        HANG INDIÁBÓL
        A KIVEZETŐ ÚT
        A SZELLEMRŐL
        A JELMONDATOKBÓL
        AZ ISMERETLEN BARÁTHOZ
        AZ ERŐSZAKNÉLKÜLISÉG
        A KÖR
        A NYOMOR
        ELMÉLKEDÉS AZ ÖREGSÉGRŐL ÉS A HALÁLRÓL
        AZ INDISZKRÉT EMBER
        BOSSUET
        LEVÉL EGY FIATAL KÖLTŐHÖZ
        AZ IDEÁLIS HALLGATÓ
        KERESZTÉNY MŰVÉSZET
        A KÖNYV KRITIKÁJA
        MI AZ EMBER?
        ÉN ÉS TE
        SZÓ
        MŰVÉSZET
        TÁRSADALOM
        A TEVÉKENY SZEMLÉLET
        RÉSZIGAZSÁG ÉS ABSZOLÚT IGAZSÁG
        MODERN NAPLÓBÓL
        SZENVEDÉS ÉS FORMA
        A METAFIZIKAI KÉRDÉS
        ELLENTMONDÁS
        SZERETET
        ÁTKELÉS A VIZEKEN
        A MINDENT LÁTÓ SZEM
        BÚCSÚ A FILOZÓFIÁTÓL
        ELSŐ LÉPÉS A MEGSZABADULÁS FELÉ

Versek, szemelvények

        A szeretet
        A Hang
        A zarándok
        Gnóthi szeauton: Ismerd meg önmagadat!
        Szükséged van rám? Itt vagyok!
        Szeretet
        Meghallgatott imádság
        Pál 1. levele a Korinthusbeliekhez:
        ELŐSZÓ
        Az öröm
        A szeretet kapujában
        Szeretlek benneteket
        Virág a falrepedésben
        ÜNNEP ÉS KÖZÖSSÉG
        A TÜKÖR TÖRVÉNYEI
        LÉGY ÖNMAGAD
        A Nyolcrétű Nemes Ösvény
        Kértem Istent...
        A filozófia néhány gyümölcse
        Tanár vagyok
        Az emberré válás szabályai
        Gondviselés
        Gyógyító kapcsolatteremtés a szüleinkkel:
        Halál a kapcsolatban:
        A szülő üzenete gyermekének:
        Kérdések önmagamhoz:
        Kell-e valamit változtatni?- önismereti gyakorlat -
        Boldogok...
    Cím nélküliek

RÓNAY GYÖRGY: SZERÁPION LEGENDÁK

        MIT ÉR, HOGY ITT VAGYUNK, HA NEM TUDJUK, HOGY HOL VAGYUNK?
        MEGÁLLÁS SOHA NINCS?
        MAGÁNYOSAN?
        S MIT HALLGASSUNK, HA NINCS?
        S AZ EMBEREK? "A MÁSOK: A POKOL"?
        HOVÁ?
        S A HALHATATLANSÁG?

Szepes Mária műveiből

    A Fény mágiája
    A csoda mágiája
    Az öröm mágiája
    Kozmikus epigrammák
        KOS ^ MARS
        BIKA _ VÉNUSZ
        IKREK ` MERKÚR
        RÁK a HOLD
        OROSZLÁN b NAP
        SZŰZ c MERKÚR
        MÉRLEG d VÉNUSZ
        SKORPIÓ e MARS
        NYILAS f JUPITER
        BAK g SZATURNUSZ
        VÍZÖNTŐ h URÁNUSZ
        HALAK i JUPITER, NEPTUNUSZ
    Csillagszóró
    Isteni önvalód kérdezi
    A nagy megismerés arkánuma
    Kirándulás az örökkévalóságba
    A misztériumok idézőformulái
    Az áldozat mágiájának varázsigéi
    Az áldozat ezotériája

Kung mester beszélgetései


Kovács András - dr. Molnár Sándor: TANÍTÁS

        Az ember teremtő tudata
        A jó és a rossz teremtése
        Emberi Küldetés
        Megajándékozás
        Ördög és Pokol
        Lucifer imája az Úrhoz
        Üdvözülésre teremtett az ember
        Meditáció a tisztulásról
        Mi a szeretet
        Reményik Sándor: Ne ítélj
        Jézus, a király
        Kérjetek és megadatik
        Mindenkihez!
        Meditáció az életemről
        Gyógyító
        Gyógyítás
        Légy Tanító!

Simone Weil


DHAMMAPADA A TÖRVÉNY ÚTJA - Buddha tanításai

    I. Az ellentétek
    II. Az éberség
    III. Az elme
    IV. A lét virágai
    V. A bolond
    VI. A bölcs
    VII. A végtelen szabadság
    VIII. Ezernél többet ér
    IX. A jó és a rossz
    X. Az élet
    XI. Túl az életen
    XII. Önmagunk birtoklása
    XIII. Ébredj és figyelj
    XIV. A Buddha
    XV. Az öröm
    XVI. A mulandó gyönyör
    XVII. Győzd le haragod
    XVIII. A törekvés és igyekezet
    XIX. Az igaz ember
    XX. Az út
    XXI. Az ébrenlét
    XXII. A sötétség
    XXIII. A türelem
    XXIV. A vágyak
    XXV. A szerzetes
    XXVI. A bráhmin