GUILLAUME APOLLINAIRE

VITAM IMPENDERE AMORI*TARTALOM

SZERELMEM KARODBAN HALOTT
A SZERELMEK TOLONGANAK
NEM LÁTHATTÁL ÁT TITKOMON
A FÁK ALATT
A TÜNDÉRTISZTA VÍZBE SZÁLLTÁL
Ó ÉN ELHAGYOTT IFJUSÁGOMSZERELMEM KARODBAN HALOTT

Szerelmem karodban halott
Emlékszel-e hogy jött el érted
Meghalt Újra fogantatod
Föltámad s újra eljön érted

Megint elmúlt egy kikelet
De gyönyörű is volt de édes
Illanó évszak ég veled
De lesz még tavasz ilyen édes

(Rónay György fordítása)


A SZERELMEK TOLONGANAK

A szerelmek tolonganak
A színevesztett alkonyatban
Túlnő árnyunktól távolabb
Emléked láncon mozdulatlan

Kiket emlék láncolt ide
Kezek lobogtok mint a máglya
Végső főnix a fekete
Tökéletesség hull a lángba

El-elkopnak a láncszemek
Emléked gúnyol incselegve
Szökik hallod rajtunk nevet
S én visszahullok térdeidre

(Vas István fordítása)


NEM LÁTHATTÁL ÁT TITKOMON

Nem láthattál át titkomon
A menet ímmár tódul árad
De mert nem lettél cinkosom
Velünk marad mégis a bánat

Az ár egy rózsát elsodort
Álarcok vonultak csapatban
Leng bennem csengettyűm A zord
Titok mit tőled megtagadtam

(Eörsi István fordítása)


A FÁK ALATT

A fák alatt sötétedik
A lánykák meséket mesélnek
A kertben sötét fürtjeit
Szétziláló közönyös éjnek

Kis gyermekek kis gyermekek
Elszállt a szárny a vállatokról
De bárhogy véded kelyhedet
Rózsa meglopnak illatodtól

A tollat fürtöt és virág-
Szálakat ilyenkor rabolják
Szedjétek a kút sugarát
Az ő kedvesei a rózsák

(Rónay György fordítása)


A TÜNDÉRTISZTA VÍZBE SZÁLLTÁL

A tündértiszta vízbe szálltál
Tekintetedbe fúltam én
Egy katona jön Ő előre
Hajlik elnéz egy ágat tör le

Lebegsz az éjszakai habban
Fölforgatott szívem a láng
S mint egy fésű gyöngyház szinű lesz
A víz tükre míg benne fürdesz

(Rónay György fordítása)


Ó ÉN ELHAGYOTT IFJUSÁGOM

Ó én elhagyott ifjuságom
Mint egy füzért hervadva látom
Új évszak áll be hirtelen
Gyanú csömör és félelem

A táj merő színpadi vászon
Hömpölyögnek ál-vérfolyók
Itt áll a fa csillagvirágzón
Alatta meg csak egy bohóc

Hideg sugár porozva játszik
Díszletre s arcodra világít
Pisztolylövés egy hang zokog
Arckép homályban mosolyog

A képkeret üvegje eltört
E dallam mely még csupa köd
Habozik hang és gondolat közt
Jövendő és emlék között

Ó én elhagyott ifjuságom
Mint egy füzért hervadni látom
Új évszak áll be hirtelen
A megbánás az értelem

(Vas István fordítása)


* VITAM IMPENDERE AMORI - a vékony versesfüzet 1917-ben jelent meg a Mercure de France kiadásában; hat verset tartalmaz, valamint André Rouveyre nyolc rajzát. - A cím, magyar fordításban: Az életet a szerelemnek szentelni; Juvenalis híres sorának (vitam impendere vero: az életet az igazságnak szentelni) travesztiája.


KEZDŐLAP