Pedro Calderón de la Barca[1]

A kereszt imádása

(La devoción de la cruz)


Vallásos színjáték

Fordította: Fábri Péter
2001

 

A megszólaló személyek

EUSEBIO
LISARDO
CURCIO,
öreg[2]
OCTAVIO
CELIO
RICARDO
ARMINDA
GIL,
bohóc[3]
MENGA
JÚLIA
PARASZTOK
ALBERTO
BANDITÁK


ELSŐ FELVONÁS

(Liget a Senába vezető út mellett.)

Kint

MENGA
Nézd, a szamár hová menne!

GIL
Állj meg már, állj meg, te átok!

MENGA
Na tessék, hát ott az árok!
Benne van.

GIL
               
Az ördög vinne!
Hát mért nincs ennek egy farka,
amikor kaphatna százat?

Bejönnek

MENGA
Na, Gil, ezt jól megcsináltad.

GIL
Ezt jól megcsináltad, Menga.
Mert ez aztán a te bűnöd.
Mint egy hölgy, illegtél rajta,
szegényt az árokba hajtva,
hallotta, hogy oda küldöd,
csak azért, hogy bosszankodjak.

MENGA
Hogy engem láss lezuhanni,
te mondtad neki, oszt annyi.

GIL
De most hogy szedjük ki, mondjad?

MENGA
Mert te inkább bennehagynád.

GIL
De hiszen egyedül nem megy.

MENGA
Te  a fülénél ragadd meg,
én pedig fogom a farkát.

GIL
Azt kéne csinálnunk inkább,
amit az udvarban láttam,
mikor egy kocsi a sárban
elakadt, mégis kihúzták.
Az a kocsi, Isten tudja,
amolyan szerénynek látszott,
oly lassú volt, szinte mászott;
különben két csikó húzta.
Egész biztos vagyok benne,
megátkozták (ezt a sorsot!),
a kereke alig forgott,
nem olyan volt, mintha menne.
Egy kis patakon, sekélyen
- az uraság ordibálva,
a kocsis az ostort rázva -
próbáltak átjutni éppen:
na hát, hogy miért, miért nem,
meg nem mozdultak, csak álltak,
és akárhogy kiabáltak,
a kocsi csak állt ott  szépen.
Végül aztán mást csináltak.
Látva, hogy itt semmi sem hat,
egy nagy mérő árpát raktak
le a földre, és kiszálltak.
A két ló meg, hogy ehet,
megindult, és húzta-vonta,
rántotta balra meg jobbra,
hát csináljuk  mi is ezt.

MENGA
Semmit sem ér - mindig mondtam -
a sok meséd.

GIL
                Hogyan nézzek
egy állatot, ami éhes,
míg más ott áll jóllakottan?

MENGA
Na, én kimegyek az útra,
hátha jönnek emberek,
hogy segítsenek neked,
hogy a szamarat kihúzzad,
te kétbalkezes pojáca!

GIL
Jól van, Menga, hát csak folytasd.

MENGA
Lelkem szép szamara, hol vagy!

Kimegy

GIL
Jaj, te szívem szép kancája!
Te voltál az egész község
legtisztább szamárkancája,
bizony, te rossz társaságba
soha is nem keveredtél.
Csavargó te sose voltál,
álltál szépen a jászolban,
és ha kihoztalak onnan,
el akkor se kóboroltál.
Bizony nem voltál te holmi
gőgös kanca, kacér, álnok;
egyetlen szamár se látott
az ablakon kihajolni.
Bizony hogy nem érdemeltél
ekkora szomorúságot;
nem nyúltál a más zabjához,
egy falatot el nem vettél.
Sőt, inkább, ha abbahagytad
az evést, a maradékot
- láttak ennyi jó szándékot? -
egy szegény csacsinak adtad.

Kint zaj

De milyen zaj ez? Két férfi
száll le a lováról ottan,
kipányvázza, és elindul
pont erre. Na hiszen jól van!
Milyen sápadtak! És ilyen
korán! Hát mi bajuk van?
Vagy fűrészport kaptak enni,
vagy épp szorulásuk van.
Vagy lehetnek banditák is?
Na jöhetnek nyugodtan,
én elbújok. Csak rajta,
már mind a kettő itt van.

Elbújik

Bejön Lisardo és Eusebio

LISARDO
Ne menjünk tovább innen,
ez a tisztás, úgy vélem
megfelel a céljaimnak
El is rejtőzik szépen.
Eusebio, ránts kardot,
nem ismerek más beszédet
azzal, aki hozzád hasonló.
Megvívok velük.

EUSEBIO
                Bár éppen
van okom, hogy ide jöjjek,
de nálad milyen szeszély ez?
Mondd el, hadd tudjam én is.
Bántottalak én téged,
Lisardo?

LISARDO
                Annyi mindennel,
hogy talán meg sem érted,
elfullad tőle a hangom,
és a türelmemnek vége.
Szeretnék nem tudni semmit,
vagy elfelejteni végleg,
mert ha csak eszembe is jut,
a sérelmet újra érzem.
Ismered ezeket, mondjad?

EUSEBIO
Dobd oda őket, hadd nézzem,
dobd le a földre.

LISARDO
                Tessék.
Na mi az? Most hallgatsz, remélem?

EUSEBIO
Átkozott legyen, ezerszer
aki a titkát, mit féltett,
egy darabka papírra bízza!
Repül, mint a kő, merészen;
tudjuk, hogy ki dobta el, de
ki tudja, hol áll meg éppen.

LISARDO
Úgy, szóval ismered őket?

EUSEBIO
Ismerem. Én írtam és ezt
nem is akarom tagadni.

LISARDO
Lisardo vagyok, nézz meg.
Curcio fia, Lisardo.
Apám költekezése
miatt hamar elúszott
családi birtokunk végleg.
Őseim birtoka elszállt;
nagy hiba volt, hogy felélte.
Mert aki túl sokat költ,
semmit nem hagy gyermekére.
De ha egyszer már nemes vagy,
szenvedjél bár szükséget,
kötelességeid vannak,
kötelez a nemességed.
Júlia (fáj megneveznem,
hiszem, tudja az ég ezt!)
talán soha nem tudta,
mi a kötelessége.
De végül is a húgom.
Bár ne volna az mégsem!
Vagy ne csábítanák a nőket
a férfiak csecsebecsékkel,
szerelmes levelekkel,
értő hízelkedéssel,
s hozzá a kerítőnők!
Persze nem csak a te vétked.
Én is ugyanezt tenném,
ha egy nő megengedné ezt,
hogy kedvem szerint szolgáljam.
Mégis megvetlek téged,
mert a barátom vagy, és így
át kellene hogy érezd
az ő bűnét, sokkal inkább.
Ha a húgom tetszik néked
(ami persze lehetetlen,
nem hiszem, hogy mernéd ezt,
hogy más szemmel néznél rá,
hogy így, azt meg végképp nem,
na jó, de ha mégis, mondjuk,
még mielőtt a tiéd lesz,
inkább én magam megölném):
szóval, ha  azt akarnád
hogy legyen a feleséged,
apámnak vallj szerelmet,
mielőtt neki tennéd meg.
Ez igazságos volna,
így apám dönthetné el,
jó-e, ha neked adja,
bár nem adná, megérted;
egy szegény nemesember,
aki össze nem mérhet
hírnevet birtokával,
s aki féli a szégyent,
hogy ne maradjon rá a lánya,
akit nem adott férjhez,
jobb, ha apácának adja;
a szegénység bűnné lesz.
Az én Júlia húgom,
mert türelmünknek vége,
holnap zárdába indul,
akarja vagy sem, így lesz.
S mivel nem volna illő,
egy felszentelt nővérhez,
hogy szerelmi zálogként
tovább őrizze még ezt
visszaadom neked ezennel,
szándékom ebből érted:
a levelektől és tőled
megszabadulni végleg.
Ránts kardot, és kettőnk közül
az egyiknek legyen vége;
vagy a tiéd ne lehessen,
vagy  hadd ne lássam én ezt.

EUSEBIO
Lisardo, itt van a kardom,
én meghallgattalak téged,
ahogy engem szidalmaztál,
most hallgass meg te is, kérlek.
És még hogyha hosszú is lesz,
míg a sorsom elmesélem,
és mivel kettesben vagyunk,
ezt eltűrnöd tán nehéz lesz;
de ha egyszer harcolnunk kell,
és egyikünknek ma vége,
s talán megengedi az ég,
hogy én legyek a szerencsétlen,
hallgasd meg azt, amit mondok,
mert én csodákat beszélek.
Kár volna, hogyha a hírük
velem csöndbe tűnne végleg.
Nem ismertem az apámat.
Azt viszont tudom, hogy épp egy
kereszt alatt állt a bölcsőm:
Különös volt a születésem.
Egy egyszerű kő volt az ágyam,
néhány pásztor így mesélte,
itt találtak a hegy alján
a kereszt alá letéve.
Három napon át ott sírtam.
Arra a rideg vidékre,
senki sem mert odajönni.
A vadállatoktól féltek.
De engem egyik se bántott.
Gondolom, hogy te sem kétled,
a Keresztet tisztelték így,
hiszen engem csak az védett.
Végül egy pásztor talált rám.
Elveszett báránya végett
járt talán azon a sziklán.
Elvitt Eusebio elébe,
aki akkor éppen ott volt.
Hogy talált rám, elmesélte,
és akkor az ég kegyelme
az övét még megtetézte
Eusebio parancsára
elvitt gyorsan egy cselédje
onnan a házába engem,
ő nevelt föl, ezért élek.
És a nevem is Keresztes
Eusebio ezért lett.
A kereszt vezetett engem,
a bajban mindig megvédett.
Fegyverrel bánni tanultam,
s a könyvekből bölcsességet,
majd Eusebio meghalt,
és a vagyona enyém lett.
Csodás csillag írja sorsom,
csodás, mint a születésem:
kegyesen mindig megőriz,
bár üldöz, mint ellenséget.
Amikor kis gyerek voltam,
és még a dajkám becézett,
megmutatkozott hamar, hogy
lelkem vad és ellenséges.
Bár akkor fogam se volt még,
s ő szoptatott, dajkált, védett,
én mégis beleharaptam
engem tápláló mellébe;
a dajkám a fájdalomtól
eszét vesztette egészen
s bedobott engem a kútba,
nem gondolták, hogy még élek;
de hallottak nevetgélni,
és akkor lemásztak értem,
csak úgy lebegtem a vízen,
és két karommal egészen
keresztet formáltam, és a
szájam a kezemmel védtem.
Egy nap kigyulladt a házunk,
már körben mindenütt égett,
az utam a tűz elzárta,
nem lehetett menekvésem,
és én ott álltam a lángok
között, de hozzám sem értek:
azután kiderült végül,
hogy még a tűz is megértett,
a Kereszt napja volt éppen.
Nem voltam tizenöt éves
amikor tengerre szálltam
Rómába mentem, s az éjben
sziklának szaladt a bárkánk
a kétségbeejtő sötétben
a hajó oldala megnyílt;
ott minden a tengeré lett;
de megmentett engem ott is
egy gerenda szerencsésen,
és ez a gerenda szintén
kereszt alakú volt éppen.
Egyszer meg itt a hegyekben
egy társammal mentem, mígnem
az utak egyszer elváltak,
kőkereszt állt az útfélen.
Én egy kicsit lemaradtam,
és ott imádkoztam szépen,
a társam elment előre;
majd sietve utolértem,
csakhogy már holtan találtam
rablók lepték meg egy réten
és megölték. Máskor pedig,
kocsmai verekedésben
elestem egy tőrszúrástól,
feküdtem a földön vérben,
mindenki azt hitte már, hogy
a sebemre gyógyszer nincsen,
és akkor is mit találtak:
nem ölt meg engem az éles
tőr, mert a nyakamban lógó
kereszt  akkor is megvédett,
és az fogta föl a fegyvert.
Egyszer itt a meredélyen,
a hegyek mélyén vadásztam,
felhők jöttek baljós fényben,
villámokat írt az égbolt
dörgő hadüzenetében,
szúrt a zápor, mint a lándzsa,
kövek röpködtek az égen.
A vihar elől mindenki
fák alatt lelt menedéket,
de már a sűrű bozót is
nyílt mezőként ázott régen;
s akkor egy hirtelen villám,
mint egy üstökös az égen,
jött, lecsapott, és köröttem
mindenki hamuvá égett.
Megfordulok, hogy mi történt,
s ahogy a pusztulást nézem,
ismét egy Keresztet látok,
tán ez óvta születésem,
talán éppen ugyanaz volt,
amelyet hordok jelképpen
a mellemen; mert az ég e
kereszttel jelölt meg végleg,
hatását láthatja bárki,
de okát nem tudom én sem.
De bár nem tudom, ki vagyok,
lelket önt belém e szellem,
ez a segítség bátorít,
erőt ad hozzá e lélek,
hogy elhiggyem önmagamnak:
Júliát én megérdemlem,
mert nem jobb az örökölt, mint
kiérdemelt nemességem.
Ez vagyok, és megtehetném,
mert indulatodat értem,
hogy jóvá tegyem, mit tettem,
a családod sérelmére,
de dühöm elvakít: mégis,
mit képzelsz, milyen beszéd ez?
Panaszaid jogtalanok
és nem mentelek fel téged.
És mert az utamba állnál,
hogy ne lehessek a férje,
hát őrizze bár a háza,
vagy a zárda vaksötétje,
előlem nem menekülhet;
ha nem lesz a feleségem,
hát lesz a szeretőm, mert
elvakult, vak szenvedélyem
és vérig sértett türelmem
meg akar büntetni téged,
és megtorolni a sértést.
megtorolni megvetésed.

LISARDO
Eusebio, a szavak
helyett csengjenek az ércek.

Kardot rántanak: vívnak és Lisardo a földre esik. Megpróbál fölkelni, de visszazuhan

Megsebesültem!

EUSEBIO
                Meghaltál?

LISARDO
Van még erőm, hogy...  jaj, végem!
Kicsúszik a lábam alól
a föld is mindjárt, úgy érzem!

EUSEBIO
Mindjárt elcsuklik a hangod.

LISARDO
Ne hagyd, hogy csúf véget érjek
gyónás nélkül.

EUSEBIO
                Halj meg, véged.

LISARDO
Arra a keresztre kérlek,
amelyen Krisztust megölték

EUSEBIO
Ez a hang védett meg téged
A haláltól. Kelj fel és járj.
Mert ha a keresztre kéred,
elszáll az erő karomból.
és haragomból a méreg.
Kelj fel.

LISARDO
                A saját véremben
fekszem, nem vagyok rá képes;
nem érdekel már az élet,
a lelkem elhagyna végleg,
de nem tudja, merre menjen,
mert olyan sok sebből vérzek.

EUSEBIO
Kapaszkodjál a karomba,
bűnbánó barátok élnek
itt a közelben, odúkban
húzódnak meg mind szegények,
meggyónhatod minden bűnöd,
ha elérsz odáig élve.

LISARDO
Fogadom neked, szavamra,
mert ilyen kegyes vagy vélem,
hogy, ha megérdemlem látni
majdan az Urat az égben,
megkérem őt, te se halj meg
gyónás nélkül semmiképpen.

Karjába veszi. Gil előjön a rejtekhelyéről. Jön Tirso, Blas, Menga és Toribio[4]

GIL
J
ól megadta neki, látták?
Jó a jótékonyság, kérem.
Én is megbocsájtok ennek.
Megöli, de viszi szépen!

TORIBIO
Szóval itt maradt, azt mondod?

MENGA
A szamárral. Itten éppen.

TIRSO
Nézd csak, ott áll megbűvölten!

MENGA
Gil, mit nézel?

GIL
                Menga! Jaj nékem!

TIRSO
De mi történt?

GIL
                Ó jaj, Tirso!

TORIBIO
Mit láttál? Válaszolj végre!

GIL
Jaj, Toribio!

BLAS
                Mondd el nekünk,
mit óbégatsz, mint a vének?

GIL
Jaj, Blas, jaj, édes barátom!
Ezt az egészet nem értem.
Megölte és elcipelte,
megfőzi saját levében.

MENGA
Ki ölt meg?

GIL
               
Mit tudom én azt!

TIRSO
Kit ölt meg?

GIL
                Még a nevét sem....

TORIBIO
Kit vitt el?

GIL
                Hát honnan tudjam?

BLAS
Ki vitte?

GIL
                Biztos, hogy én nem.
De hogy ti is meglássátok,
gyertek mind.

TIRSO
                Hová? Nem értem

GIL
Nem tudom, de erre vannak,
itt, az ösvény közelében.

Mind el


(Terem Curcio házában, Senában)

Jön Arminda és Júlia

JÚLIA
Arminda, hagyj sírni végre!
Elveszik a szabadságom!
Ha meghalok, mit bánom,
a fájdalomnak is vége.
Ahogy a forrás hosszan,
szelíd patakká duzzad,
a völgyben keres utat,
és kanyarog nyugodtan,
a virágok szelídnek
hiszik, s egyszerre mindent
eláraszt, s akkor kint-bent
tör-zúz, mint egy szelindek:
én is így vagyok, lássad,
fájdalmamban, dühömben,
lecsöndesedtem itt benn,
de a könnyem kiárad!
Apám szívtelenségén
hagyj sírni végre!

ARMINDA
                Úrnőm...

JÚLIA
Ez a fájdalom túlnő
rajtam, s meghalok a végén!
Ha nem kell belehalni,
a fájdalom sem dicsőség,
ha nem öli meg a hősét,
az olyan fájdalom talmi.

ARMINDA
De nem beszélsz a bajról!
Miért sírsz?

JÚLIA
                Jaj, Arminda!
Mert megtalálta mind a
leveleket Lisardo,
a fiókban...

ARMINDA
                De honnan
tudta, hogy hol keresse?

JÚLIA
Nekem ez lett a vesztem.
A sors így akarta, onnan.
Jaj nekem! Újra meg újra,
bejött hozzám, járt föl-le,
nem vártam semmi jót tőle,
de nem hittem, hogy tudja.
Egyszer bejön hozzám, reszket,
meg van zavarva, de úgy, hogy
hol kiabál, hol meg suttog,
s azt mondja, játszott és vesztett.
S hogy adjak kölcsön egy ékszert,
amit majd zálogba csap;
már adnám, de odakap,
nem vár, és már értem, mért kell.
Elveszi tőlem a kulcsot,
alig nyílik meg a zár,
máris mindent megtalál,
ahogy nyitja a fiókot.
Rám néz és újra bezárja.
Egy szót sem szól. Istenem!
Elárul. Mi lesz velem?
Ment és elmondta apámnak.
Bezárkóztak több órára,
de ahogy kiléptek, ketten
sietős léptekkel menten
elindultak a zárdába.
Octavio mondta el.
És ha tényleg  úgy intézték
el, ahogyan megbeszélték,
már semmi sem érdekel.
Azt remélik, elfelejtem ettől
Eusebiót és a szerelmét.
De mielőtt még apáca lennék,
inkább meghalok saját kezemtől.

Jön Eusebio

EUSEBIO
(Félre)
Senki sem olyan pimasz, csak
egy kétségbeesett lélek,
hogy azt higgye: menedéket
épp a sértett háza adhat.
Mielőtt még értesülne
róla, hogy halott Lisardo,
Júliát meggyőzöm arról,
hogy szökjünk meg együtt innen;
üldöz a zsarnok szerencse,
de eljön velem, remélem,
ráveszem, hogy velem éljen,
hozzám köti a szerelme;
és ha majd megtudja végre,
hogy a bátyjával mi történt:
én jelentem már a törvényt,
mert hatalmamban lesz végleg.
Szép Júliám.

JÚLIA
                Mit jelent ez?
Itt, a házban?

EUSEBIO
                Sorsom átka
és a szerelmed varázsa
ilyen veszélybe vezettek.

JÚLIA
Mi hozott erre a helyre?
Csodálom a merészséged.

EUSEBIO
Én a haláltól se félek.

JÚLIA
És most aztán hova, merre?

EUSEBIO
Azt akarom, hogy ígérd meg,
Júlia, hogy elfogadod
a szerelmem, s nekem adod
majd cserébe a tiédet.
Tudom, hogy sérti apádat,
amit én irántad érzek,
a szerelmünk neki méreg,
s azt akarja, hogy apáca
legyél inkább, és már holnap.
Inkább bezárná a lányát.
Boldogságom hiú ábránd,
minden reményem az volna.
De ha kedvelsz, ha valóban
szerelmet érzel irántam,
ha egyek vagyunk a vágyban,
egyek a szerelmes szóban,
gyere velem; hiszen láttad,
apád milyen konok jellem,
neki hiába állsz ellen;
gyere, hagyd el ezt a házat;
fájdalmadra lesz majd gyógyír,
ha enyém leszel, úgy járja,
hogy mindig kedvedben járjak,
s jöjjön a bánatra jó hír.
Minden falvam a tiéd lesz,
embereim mind szolgálnak,
tágas birtokaim várnak,
s a lelkem, imádni téged.
Ha azt akarod, hogy éljek,
ha valódi a szerelmed,
légy merész, vagy itt halok meg,
a fájdalom porrá éget.

JÚLIA
Hallgass meg.

ARMINDA
                Ott jön az úr,
asszonyom.

JÚLIA
                Ó, jaj nekem!

EUSEBIO
Mit fordít még ellenem
a sorsom, váratlanul?!

JÚLIA
Megszökhet még?

ARMINDA
                Nem hiszem,
hogy meg tudna szökni még,
jön az úr, mindjárt belép.

JÚLIA
Ez borzasztó.

EUSEBIO
                Jaj nekem!
Mit csináljak?

JÚLIA
                El kell bújnod.

EUSEBIO
De hol?

JÚLIA
                Hát itt, a szobában.

ARMINDA
Siessenek, mindjárt itt van!

Eusebio elbújik, jön Curcio, tiszteletre méltó öreg, Júlia apja

CURCIO
Lányom, ideje megtudnod,
nemsoká betelik a vágyad,
igen, ez most már egész biztos,
most már elmondhatom a titkot,
lányom, hálás lehetsz apádnak.
Mert ha nem leszel, mondhatom, hogy
meg sem érdemled a törődést.
Az ügy el van intézve jórészt,
neked már nincs is egyéb dolgod,
mint hogy hamar magadra kapjad
a legékesebb öltözéket,
micsoda dicsőséges élet:
Krisztus menyasszonyának adlak!
Most aztán bárki irigyelhet,
mindenkinél jobb lesz a dolgod,
mert a legszentebb ruhát hordod,
s isteni vőlegényed elvesz.
Na mit szólsz?

JÚLIA
(Félre)                 Most mit tegyek?

EUSEBIO
(Félre)
Én itt esek össze holtan,
ha azt feleli, hogy jól van.

JÚLIA
(Félre)
De mit is felelhetek?
Az életemmel azt tehetsz,
amit csak akarsz. Hát csináljad.
Van rá hatalmad: az apám vagy.
Szabadságommal nem lehet.
Nem lett volna jobb, ha velem
közlöd előbb szándékodat?
És arra kíváncsi se vagy,
hogy én mit akarok?

CURCIO
                Na nem.
Csak az én akaratom számít.
És ahogy én mondom neked,
úgy alkothatsz ítéletet.

JÚLIA
Mit is tehet akkor egy lány itt?
Hiszen egyetlen szabadságunk,
hogy választunk, hogy azt vagy ezt;
nem követünk szeszélyeket.
Adj egy kis időt, és meglátjuk,
mit teszek; de meg ne ijedj,
hogy akkor most mi lesz még ebből?
Hiszen az egész életemről
ilyen gyorsan nem dönthetek.

CURCIO
Elég volt, hallgass az apádra!
Igent mondtam, nincs mit beszélni.

JÚLIA
Hát, ha helyettem akarsz élni,
legyél is helyettem apáca.

CURCIO
Csönd, elhallgass, te szerencsétlen!
Mert saját hajamból fonok rád,
mint egy kutyára, rövid pórázt,
vagy a szádból mindjárt kitépem
kezemmel pimasz nyelvedet,
amivel itt sértegetsz engem.

JÚLIA
A szabadságom védelmeztem,
uram, nem az életemet.
Rövid volt, érjen hát most véget,
neheztelni nem lesz okod,
én védekezni nem fogok,
tőled kaptam, megillet téged.
Az égtől kapott szabadságom
az, amit nem adok neked.

CURCIO
Kezdem hinni, mégis lehet,
hogy jogos volt a gyanakvásom,
hogy az anyád mégsem volt jó, és
becsületemen foltot ejtett,
mert őt sértegeti a nyelved,
őt sérti ez, az ő jó hírét,
aki, mint a nap, ragyogott,
aki sugárzó volt és szép volt,
nagy és nemes volt, mint az égbolt.

JÚLIA
Erre nem válaszolhatok,
hiszen egyáltalán nem értem.

CURCIO
Arminda, hagyj magunkra minket.

Arminda kimegy

                Akkor végre elmondok mindent,
ami úgy fájt, amitől féltem,
a régi mérget, ami éget,
a titkos férget, ami rág,
hallani fogod, ami bánt,
amit talán már sejtesz régen.
     Sena város Señoriája
megbízott engem, Rómába
vinni, követként, levelét,
melynek címzettje a pápa,
Harmadik Orbán. Jöttömet
édesanyád Senában várta,
s ott mindenki tisztelte őt,
ő volt az erény példája.
(Nem is tudom most, igazán,
miért bántja szavaim vádja,
de, boldogtalan én! ilyen
az önelégültség öncsalása!).
Míg anyád Senában maradt,
én elmentem tehát Rómába,
nyolc hónapra; az volt a tét,
az volt a tárgyalások tárgya,
hogy majd a pápáé legyen
Sena város Señoriája;
ez volt az Úr akarata,
de hát ezt most itt már ki bánja.
Hazatértemkor mit találok...
elakad a szavam, hiába,
a nyelvem ettől béna lesz,
és levegőt is csak zihálva...
Anyád (jaj, ez a reszketés!)
jöttömkor terhesen találtam,
és a boldogtalan szüléshez
nem jött ki a hónapok száma.
Hazug levelekkel előre
fel is készített a csalásra,
azt írta, hogy terhes maradt,
amikor elmentem Rómába;
de én láttam a szégyenem
egészen világosan láttam,
a sértésre gondoltam és
pontosan tudtam, hogy jártam.
Nem is bizonyos, hogy igaz;
de a nemes vér dolgában
nem is kell a bizonyosság,
elég a gyanú magában.
(Becsület zsarnok törvénye!
Világ barbár igazsága!)
Mit számít, ha nem tudsz róla,
érjen bármilyen gyalázat?!
Jaj, hazugok, jaj, hazudnak
a törvények: mert mit bánja
a gyalázat gyászos titkát
az, aki okát nem látja?
Hát bűnös-e a tudatlan?
Sújtja-e a köznép átka?
Hiszen nem is becstelenség,
de szerencsétlenség várja!
Még jó, hogy a rabló Merkúrt
vetik meg, aki gyalázza
a becsületet, s nem Argoszt,
aki éberen vigyázza.
Mit hagy meg a világ, mit hagy,
ha az ártatlant bírálja,
becstelennek őt nevezi,
mert világgá nem kiáltja?
Ilyen kétségbeesésben,
és zavarban meg se láttam
már az asztalon az ételt,
nem leltem nyugtot az ágyban.
Haragban saját magammal,
saját magam nem találtam,
idegen volt saját szívem,
lelkem zsarnokként utáltam.
Volt, hogy találtam mentséget
nagy ritkán az ő javára,
amit mondott, hihető volt,
de annyira féltem már a
sértéstől, hogy - tudva tudtam
bár, hogy tiszta volt - hiába!
Hisz nem is a szégyen bántott,
de a gondolat, magában.
Úgy gondoltam, nagy titokban,
kell egy tettetett vadászat,
féltékenynek a tettetés
az egyetlen adu-ásza.
Fölmentünk együtt a hegyre,
már a vendégek vidáman
szétszéledtek, erre-arra,
én szép szavakat találva
(de sok ilyet tud egy hazug!
hogy elhiszi, aki várja!)
félrevezettem anyádat,
Rosmirát, egy kis tisztásra
az út mellett, nagy titokban,
elrejtett a hegy magánya,
hogy ez a kis tisztás hol volt,
talán még a nap sem látta,
rejtették összefonódott,
egymásba nőtt vad faágak,
egymásba úgy kapaszkodtak,
mint szerelmesek a vágyban.
Halandó ember talán még
nem is lépett e tisztásra,
ketten voltunk...

Jön Arminda

ARMINDA
                Uram, ha most,
nemes szíved bátorsága,
s bölcsességed, melyben hiszünk,
ősz hajfürtjeidet látva,
a szerencsétlen jelenben
nem hagy el, és nincs hiába,
akkor jól vizsgázik lelked,
erős vagy.

CURCIO
                Mi ez a lárma?
Mi kényszerít rá, hogy így a
szavamba vágj?

ARMINDA
                Uram...

CURCIO
                               Rajta.
Végül is rosszabb a kétség.

JÚLIA
Miért nem beszélsz? Csak bátran.

ARMINDA
Hogy ne az én hangom legyen
életed újabb csapása.

CURCIO
Te csak ne félj a beszédtől,
én kész vagyok a hallásra.

ARMINDA
Lisardót, én jó uram...

EUSEBIO
Hiszen ez hiányzott már csak.

ARMINDA
Lisardót egy székben hozza,
- vértől lucskos a ruhája -
négy pásztor, egyszerű népek,
karddal döfködték halálra;
de látom, már itt is vannak:
ne nézz rá.

CURCIO
                Egek! Mi várhat
még rám, jaj, én szerencsétlen!
Jaj nekem!

Bejönnek a parasztok: Gil, Menga, Tirso, Blas és Toribio,
Lisardót székben hozzák, arca csupa vér

JÚLIA
                Milyen vadállat
tombolta ki magát rajta?
Milyen zsarnok dühe támadt
rá, hogy vérében fürödjön,
derűs ártatlanságára?
Jaj nekem!

ARMINDA
                Asszonyom, nézzed...

BLAS
Ne nézzed.

CURCIO
                Arrébb mind. Hátra.

TIRSO
Inkább ne, uram.

CURCIO
                Barátom,
a lelkem is belesápad.
   Hadd nézzem, kérlek, hogy ez a hideg holttest,
most már csak fagyott erek bús raktára!
Az idő romja, sorstól zúzott roncs lett
belőle, fájdalmaim gyász színháza.
   Jaj, fiam, ilyet mely zsarnok szigor tesz,
tragikus emlékműve a halálnak,
az lettél, és én meg csak itt térdeplek,
s fehér hajam a te halotti lepled?
    Barátaim! Mondjátok: ki ölte meg
a fiamat, aki életét örömömre élte?

MENGA
Majd Gil, mert ő látta, hogyan kapott sebet,
   ott állt egy fa mögött és onnan nézte.

CURCIO
Mondd, barátom, hát mondd, ki tette ezt?

GIL
Csak azt tudom, hogy a vita hevében
Eusebiót mondott.

CURCIO
                Szégyen! Ugyanaz volt a
becsületem és az életem elrablója.

Júliához

Látom már, bűntelen vagy, törvényes volt
szerelmetek, de mert nem volt papírja
kéznél, vad vágyát úgy áldotta meg a mennybolt,
hogy saját testvéred vére lett a tinta.

JÚLIA
Uram...

CURCIO
                Te csak ne szólj most egyetlen szót,
még ma beállsz a rendbe, vagy a sírba
mehetsz, készülj a korai halálra
Lisardóval, ha nem leszel apáca.
   A kettőt egyszerre kell eltemetnem,
heves érzések, most már mind fagyottak:
ő halott, de él emlékezetemben,
te élsz, de az én szememben halott vagy.
Míg felkészülök rá, hogy eltemessem,
bezárom ezt az ajtót, el ne futhass.
   Maradj itt, hogy legalább addig gyászolj,
halála majd leckét ad a halálból.

Elmennek

Elmennek és Júlia egyedül marad Lisardo és a másik ajtón belépő Eusebio között

JÚLIA
Eusebio, mennyi mindent
mondanék, és mennyi minden
akasztja el a szavamat,
elnémul, botlik a nyelvem.
Nem is tudom, hogy mit mondjak,
mert egyszerre tör föl bennem
a kegyes harag érzése
és kegyetlen, nagy szerelmem.
Szeretném szemem bezárni,
az a seb ne látsszék benne,
az a bosszút érlelő seb,
vérző szirmok vörös kelyhe.
Szeretnék mentséget látni
könnyeidben, ha lehetne,
egy vérző seb és egy szempár
hazudni képtelen lenne.
Innét a harag és bosszú,
onnét életem szerelme,
jaj, hogy akarnálak téged
büntetni, óvni egyszerre.
Ebben a vak zűrzavarban,
sok vad érzés közepette,
a kegyelem harcol velem,
és az érzés győz felettem.
Így küzdesz te értem, mondjad?
Így akarsz elnyerni engem?
Eusebio, a kedvesség
helyett vagy hozzám kegyetlen?
A nap, melyen azt reméltem
már, hogy esküvőmre mentem,
esküvőm helyett e gyászos
eseményt kell ünnepelnem?
Hát kedvedre volt, hogy küzdjél
dacosan az apám ellen,
ilyen gyásszal jössz elém,
így örüljek jókedvemben?
Azzal, hogy szerettelek,
életem kockára tettem,
s nászágy helyett (jaj, egek!)
a síromba kell sietnem?
Kezemet nyújtom neked,
gázolok becsületemben,
és te mit kínálsz cserébe?
Megfürdesz az én véremben!
Legyek boldog a karodban?
Kit látok majd gyermekemben?
Szerelmünket így szülöm,
halálommal eljegyzetten?
Mit mond rólam a világ?
Tudván, hogy ott van mellettem,
ha nem maga a halott,
de gyilkosa, a szerelmem?
Ha már éppen eltemetném
őt az emlékezetemben,
megpillantalak karomban,
és őrá kell emlékeznem.
Akkor hiába imádlak,
örvendezem szerelmedben,
dühhé válik, bosszút kiált,
másképp hogy lehetne lennem?
Ha így küzd majd két erő
az én szomorú lelkemben,
mit tegyek? Akit megóvnék,
éppen azt kéne büntetnem!
Szerettelek: megbocsájtok,
de soha nem láthatsz engem,
nem szólhatsz egy szót se hozzám.
Szökj meg, szaladj át a kerten,
itt az ablak, menekülhetsz,
menekülj, fuss, itt ne leljen!
Mert veszélyes itt maradnod,
apám jöhet minden percben,
szaladj innen. Menj, Eusebio,
menj innen s felejts el engem,
mert ma engem elveszítesz,
ezt akartad, ezt kell tennem.
Menj innen és legyél boldog,
élj gazdagon, önfeledten,
ne fizess adót a gondnak,
élj boldogan, én szerelmem.
Rám egy cella vár még, rövid
börtön rövid életemben,
vagy a sír, mert apám készül
már, hogy engem eltemessen.
Majd ott sírok rajta, mért volt
a sorsom hozzám kegyetlen,
a szerencsém irgalmatlan,
a vonzalmam lehetetlen,
a planétám ellenséges,
szerelmem kiélhetetlen,
a csillagom ilyen sötét,
s az a kéz ilyen ügyetlen,
hogy úgy foszt meg az élettől,
hogy közben nem öl meg engem,
s halálos terhek közt élve
élő halottá kell lennem.

EUSEBIO
Hogyha szavadnál erősebb
a kezed, s épp oly kegyetlen,
tessék, itt van, bosszút állhatsz,
lábad elé térdepeltem.
A bűnöm tett áldozattá,
s börtönömben: szerelmedben
a láncom: a tévedésem,
rab vagyok saját lelkemben.
Gondolataim vesszőznek,
bírák ülnek szép szemedben,
s meg kell akkor nekem halnom,
ha ők elítélnek engem.
De ha így lesz, ha meghalok,
hirdeti majd a hír fennen:
"Ez a szerelemtől halt meg",
mert a bűnöm: a szerelmem.
Nagy volt az én tévedésem,
nincs rajta mit mentegetnem,
nem is akarok már mást, csak
állj bosszút és ölj meg engem.
Fogd ezt a tőrt, és a hegyét
forgasd meg itt a mellemben,
ontsd vele a saját véred,
tépd ki érted élő lelkem.
És ha nem akarsz megölni,
üzenj az apádért menten,
bosszút állhat, itt vagyok a
szobádban.

JÚLIA
                Hallgass meg engem.
Utoljára szólok hozzád,
hallgass rám és maradj csendben.
Megteszed, amit majd mondok?

EUSEBIO
Meg.

JÚLIA
                Akkor most menj el innen.
Oda, hol biztonságban vagy.
A birtokodra, védelmezzen
sok ott élő embered.

EUSEBIO
Inkább ne védjenek engem.
Mert ha életben vagyok,
tovább imádlak, szerelmem,
és nem leszel biztonságban
sem itthon, sem a konventben
tőlem.

JÚLIA
                Csak törődj magaddal.
Nem kell törődnöd velem, nem.

EUSEBIO
Látlak még valaha?

JÚLIA
                Soha.

EUSEBIO
Nincs rá mód?

JÚLIA
                Ne bízzál ebben.

EUSEBIO
Így a végén már gyűlölsz is?

JÚLIA
Akarom, mert azt kell tennem.

EUSEBIO
Elfelejtesz?

JÚLIA
                Nem tudom.

EUSEBIO
Hol látlak?

JÚLIA
                Képzeletedben.

EUSEBIO
S az a szerelem a múltban?

JÚLIA
És ez a vér a jelenben...?
Nyitv' az ajtó, elmehetsz.

EUSEBIO
Tehát engedelmeskedjem.
Jaj, hogy nem láthatlak többé!

JÚLIA
Jaj, hogy nem látsz többé engem!

Kint zaj; ketten kétfelé kimennek; kiviszik a holttestet

 

MÁSODIK FELVONÁS

Lövések zaja; jön Ricardo, Celio és Eusebio, mint bandita, muskétákkal.

RICARDO
Átjárta a mellét keményen
az ólom.

CELIO
                És úszik a vérben,
és a vére, mint a festék, befestett
egy virágot.

EUSEBIO
                Tegyünk a mellére egy keresztet.
Isten irgalmazzon neki.

RICARDO
                A rablók és rimák
is mondanak néha egy-egy imát.

Ricardo kimegy

EUSEBIO
Úgy akarta a végzet,
hogy belőlem végül rablóvezér lett,
bűnöm végtelen sok lesz,
és a vége végtelen fájdalom lesz.
Mintha orgyilkos lettem
volna, most éppen úgy üldöznek engem,
Lisardo miatt, s végül
üldözöttségből, kétségbeesésből
az életemet óvom,
és közben ölök, vad és barbár módon.
Földem már nem maradt,
elvették minden falvamat,
úgy üldöznek,
ha tehetnék, elvennék a levegőmet.
S ha nincs kétségbe esve,
jobb, ha nem is jön erre
az utazó, ide föl, a hegyre,
mert elvesszük vagyonát s életét.

Jön Ricardo rablókkal és Alberto, öreg[5]

RICARDO
Ahogy megláttuk a sebét -
hallgassd meg, főnök, ilyet én még
nem láttam.

EUSEBIO
                Bárcsak csalódnék.

RICARDO
Megtaláltuk az ólmot
a könyvben, amit a szíve fölött hordott,
nem hatolt át a könyvön,
ő csak ájultan feküdt ott a földön.
Nézd, itt van egészségesen és épen.

EUSEBIO
Döbbenettel és csodálattal nézem.
Ki vagy, te tiszteletre méltó
öreg, és az ég ilyen csodával mért óv,
miért vigyáz rád, mire tartogat?

ALBERTO
Uram, én vagyok a legboldogabb
az emberek között; mivel megértem,
hogy pap legyek, bár nem enyém az érdem;
Bolognában a szent teológiát
tanítottam negyvennégy éven át.
Majd Őszentsége Trento
püspökévé nevezett ki,
szorgalmam jutalmául; mikor láttam,
hogy milyen sok lélek
ura lettem, pedig
magam annyit nem érek,
otthagytam a dicsőség jeleit,
ott hagytam a pálmát és a babért,
ide jöttem valódibb javakért,
melyeket a magányban megtalálok:
itt meztelen élnek az igazságok.
Rómába mennék, hogy a Pápa
engedélyt adjon rá, a
szent remeték rendjét megalapítani;
de ez a dühödt támadás
elvágja szerencsém és életem fonalát.

EUSEBIO
Milyen könyv ez, mondd?

ALBERTO
                Amit bölcsen
sikerült összeszednem, ez a gyümölcse
annyi sok évnek.

EUSEBIO
                Mi van benne?

ALBERTO
Ebben egy értekezést találhatsz
annak az isteni és égi fának
eredetéről, melyen oly bátran
győzte le Krisztus a halált a halálban.
Ez az a könyv, láthatod, íme.
"A kereszt csodái."

EUSEBIO
                Találó a címe!
Hisz meg tudta szelídíteni az
ólmot, s az engedett, mint a viasz!
Kérjed az Istent, én kezem,
hogy inkább égj el az ő tüzében,
mintsem ezt a papírt, melyen
ez írva áll, széttépje lövésem!
A ruhád és a pénzed vidd el,
és életed is; nekem csak ez a könyv kell.
Ti meg kísérjétek egy darabon,
azután engedjétek el.

ALBERTO
                Imádkozom
az Úrhoz majd, hogy meglásd magadat,
mekkora tévedésben élsz.

EUSEBIO
                Hogyha a javamat
akarod, kérd az Istent, meg ne haljak,
míg meg nem gyóntam.

ALBERTO
                Megígérem,
közben járok e jó ügy érdekében,
és szavamat adom neked
(mert nagyra értékelem én kegyelmedet)
hogyha bárhol és bármikor hivatsz,
én sivatagot, mindent ott hagyok,
hogy meggyóntassalak.
A nevem Alberto és pap vagyok.

EUSEBIO
A szavad adod?

ALBERTO
                És megesküszöm,
itt a kezem.

EUSEBIO
                Alázatosan köszönöm.

Elmegy; bejön Chilindrina, bandita

CHILIND
Hogy megleljelek,
bejártam mindenfelé a hegyet.

EUSEBIO
Mi baj, barátom?

CHILIND
                Két hír, de rossz hírek.

EUSEBIO
Te mondani félsz, én meghallani félek.
Mi hír?

CHILIND
                Az elsőt talán...
(habár inkább nem mondanám)               
Lisardo apja
parancsot kapott...

EUSEBIO
                Folytasd csak, én meg hallgatok.

CHILIND
Hogy letartóztasson vagy megöljön.

EUSEBIO
A másik hírtől jobban félek,
mert valami zavarost, furcsát érzek,
mintha a szívem a torkomban verne,
és egész lelkem beleremegne,
érzem, baj lesz valóban.
Mi történt?

CHILIND
                Júlia...

EUSEBIO
                És nem csalódtam.
Megéreztem, hogy ez lesz.
Azt mondod, baj van, és a nevével kezded.
Vagy nem Júliát mondtál?
Ennyi elég, hogy szomorúnak lássál.
Ne legyen áldott az a csillag ott fenn,
amely arra kényszerített, hogy szeressem!
Szóval, Júlia. Folytasd.

CHILIND
                Bezárták
egy zárdába.

EUSEBIO
                (Hát kell-e még más?!)
Hogy így álljon bosszút rajtam,
az ég! Hogy így büntessen!
Hogy így haljon meg a vágyam,
reményem odavesszen,
hogy az égre magára
leszek féltékeny, hogy velem ezt csinálja!
De hát már úgyis mindegy,
gyilkos lettem, nem félek,
úgyis rablóként élek,
ennél rosszabb úgysem lesz.
Ha megfogant a szándék,
a végrehajtás, az már gyerekjáték.
Hívd Celiót és Ricardót. (Félre) Belehalok, úgy fáj!

CHILIND
Megyek értük. (Kimegy.)

EUSEBIO
                Menj, és mondd meg, hogy itt várok az útnál.
Elrabolom, hiába őrzi zárda,
nem félek semmitől, nem leszek gyáva,
mert hogy már szépségének ura lettem,
a zsarnok szerelem erővel
kényszerít, hogy tegyem erővel,
és erőt vegyek azon a záron, a szenten;
mindent megtennék ilyen kétségbeesetten.
Ha nem a szerelem vinne
efféle végletekbe,
akkor rávinne a vágy,
az együtt ízlelt, közös élvezetre.

Jön Gil és Menga

MENGA
És ha aztán ránk akad?
Kicsi vagyok én ehhez!

GIL
Ne félj, én is ott leszek.
Ne félj, ez a vad alak,
lángossütők főkapitánya
nem olyan félelmetes fickó.
Van nálam parittya és bunkó.

MENGA
Engem megrémít a vadsága.
Baj lesz, én meg csak nézhetek.
Inkább Silviára gondolj ma:
följött a hegyre, mint komorna,
aztán a hegy úrnője lett.
Ez elég rémítő lehet.

GIL
Nem, ez a veszély nem komoly.
m
ajd én is jövök, mint komor,
aztán a hegy ura leszek. (Belebotlanak Eusebióba.)

MENGA
(Eusebióhoz.)
Jaj, uram! Magának vége;
Eusebio erre jár.

GIL
Jobb helyet, uram, nem talál?

EUSEBIO
(Félre)
Na, ezek nem ismernek végre,
úgyhogy jobb lesz, ha tettetek.

GIL
Akarja, hogy az az alak
megölje?

EUSEBIO
(Félre)                 Hát ez egy paraszt.
Mivel fizethetem meg ezt,
hogy vigyáztok rám?

GIL
                Csak bújjon el
a gazfickótól.

MENGA
                H
a elkapja,
nem számít, hogy nem is bosszantja,
de elég, hogyha szólni mer,
megöli magát egyenest.
Aztán ha már megölte egyszer,
még megjelöli egy kereszttel,
s azt hiszi, hogy nagyon kegyes.

Jön Ricardo és Celio

RICARDO
Hol hagytad őt?

CELIO
                Errefelé.

GIL
(Eusebióhoz.)
Ne várd meg uram, azt a rablót.

RICARDO
Eusebio, mit parancsolsz?

GIL
Eusebiót mondott?

MENGA
                Fene belé.

EUSEBIO
Eusebio vagyok; mi bajotok
velem? Na melyiktek is szidta?

MENGA
Gil, hol a bunkó és parittya?

GIL
Jobb, ha a szádat befogod.

CELIO
Odalent, a hegy tövében,
lent, ahol közel a tenger,
láttam, hogy rengeteg ember
gyűlt össze s már jön föl éppen,
ellened, fegyverben jönnek,
azt hiszem, már közel vannak;
jönnek, és bosszút fogadtak,
s Curcio vezeti őket.
Gyűjtsünk tehát össze minden
embert, verjük őket széjjel.

EUSEBIO
Más dolgunk lesz még ma éjjel
ezért inkább menjünk innen.
Jöjjetek velem ti ketten,
a ti bizalmatok bírom,
tanácsotokban megbízom.

RICARDO
Bízhatsz is. Tanúm az Isten,
oldaladon fogok vívni.

EUSEBIO
Ti pedig ketten, parasztok,
életben azért maradtok,
hogy hírt tudjatok rólam vinni.
Mondjátok meg az ellenségnek,
hogy ez a sok merész harcos
megvéd engem, de én harcot
nem kívánok: elég az élet.
És hogy nincsen oka rá,
hogy üldözzön, hogy keressen,
tisztességes küzdelemben
öltem én meg a fiát.
Úgy küzdöttünk, test test ellen,
nem volt ott semmi előny,
és a halála előtt
még a karomra emeltem,
elvittem meggyónni még,
hogy így méltó véget érjen;
ha bosszút forral, megértem,
de erős karom megvéd.
Hogy ezek ne lássák, merre,

(A banditákhoz)

hol bújunk el az erdőben,
kötözzétek ide őket:
a szemüket kössétek be.
El ne áruljanak.

RICARDO
                Nálam
van kötél.

CELIO
                Add ide fürgén.

Megkötözik őket

GIL
Itt vagyok, mint Szent Sebestyén.

MENGA
Én meg mint Szent Sebes Tánya.
De ha akarnak, csak kössék,
uram, amíg meg nem ölnek.

GIL
Én uram, ha meg nem kötnek,
buzi legyek, ha megszöknék!
Esküdj te is erre, Menga,
pont úgy, ahogyan én mondtam.

CELIO
Megkötöztük.

EUSEBIO
                Akkor jól van
a parancsom végrehajtva.
Fenyeget feketeséggel
az éjszaka: fátylát ölti.
Júlia, bár az ég őriz,
élvezni foglak ma éjjel.

Elmennek

GIL
Aki most így látna, Menga
minket így idekötözve,
azt hinné, itt áll előtte
a híres falubolondja!

MENGA
Gyere ide hozzám, kérlek,
én nem tudok odamenni.

GIL
Előbb te kötözz engem ki,
és azután én is téged
kikötözlek.

MENGA
                Eszetlen vagy,
gyere már, kötözz ki, mondtam.

GIL
Jöjjön már valaki gyorsan,
mondjuk, lehet fuvaros, vagy
lehet egy dalos csavargó,
lehet egy csavargó ifjonc,
mindegy nekem, akármit mond,
csak mentsen már ki a bajból.
Bárki, aki nem hiányzott
senkinek eddig soha;
ne én legyek az oka...

Egy hang kívülről

(EGY HANG)
Azt hiszem, hogy itt kiáltott
valaki; na gyertek gyorsan.

GIL
Uram, épp jókor jár erre,
hogy ezt a talányt megfejtse,
nagyon össze van bogozva.

MENGA
Uram, ha kötélre volna
szüksége itt a hegyekben,
szolgálhatok eggyel menten.

GIL
Ez vastagabb, szóval jobb, na!

MENGA
Mivel nő vagyok, remélem,
előbb engem szabadít ki.

GIL
Nem kell udvariaskodni,
engem kötözzön ki, kérem.

Jön Curcio, Blas, Tirso és Octavio

TIRSO
Valahol arrafelé szólt
a hangja.

GIL
                Hogy dögölj meg!

TIRSO
                                Hát
mi ez?

GIL
                Ördögi ravaszság;
kötözz ki, majd ha az megvolt,
elmondom.

CURCIO
                És ezek meg kik?

MENGA
Uram, az ég jókor küldte,
büntetést hozni a bűnre.

CURCIO
Ki tette veletek ezt itt?

GIL
Ugyan, ki? Hát Eusebio!
Azt mondják. Mit tudom én.
Ő hagyott ilyen kemény
helyzetben. Nem volt nagyon jó.

TIRSO
Ne sírj. Mert nem foghatod rá,
hogy nem volt nagyvonalú
veled.

BLAS
                Jóindulatú
volt veled; meghagyta Mengát.

GIL
Nem is azért sírok, nem,
hogy ne lett volna kegyes.

TIRSO
Akkor miért?

GIL
                Hogy lehet
hogy Mengát itt hagyta nekem!
Bezzeg Antón feleségét
elvitte, s hogy megtaláltuk,
örömünkben táncot jártunk,
Antón állta a költségét.
Elköltött vagy száz reált is.

BLAS
Bartolo is Catalinát
elvette, s hat hónapra rá
megszülte már a babát is.
Bartolo meg, mint a páva,
büszkén járkált: ami kilenc
hónap másnak, az én nejem
fél év alatt megcsinálja!

TIRSO
Nagy nőcsábász ez az ember.

CURCIO
Mit kell róla megtudnom még?
Ekkora szerencsétlenség!
Hová legyek vén fejemmel?

MENGA
Egy a lényeg, le kell győznünk!
Még mi is, gyönge asszonyok,
ha nekünk azt parancsolod,
fegyvert fogunk, hogy megöljük!

GIL
Ide visszajön, az biztos.
Amit látsz, ez a sok kereszt,
ezek azok az emberek,
akiket már mind meggyilkolt.

OCTAVIO
Bent vagyunk a hegyben mélyen,
titokzatos ez.

CURCIO
(Félre)                És épp itt
láttam bizony, egek! én is
azt a csodát akkor régen,
ártatlanság, szűziesség
csodáját, én meg csak egyre
bántottam őt, sértegettem,
pedig nem volt semmi kétség,
a csoda nyilvánvaló volt.

OCTAVIO
Uram, milyen szenvedélyek
sugallják képes beszéded?

CURCIO
Fájdalmak, nem, semmi hóbort,
és dühöm, mely mindjárt robban,
ezt a rettenetes szégyent!
Ha elhallgatom, azt érzem,
a szememen át kilobban.
Octavio, küldd el nyomban
az embereket, hogy végre
egyedül nézzek az égre,
s csak az égnek panaszkodjam.

OCTAVIO
Tűnjetek el. Te is tűnj el.

BLAS
Mit mondasz?

TIRSO
                Hogy mit tegyünk?

GIL
Nem teszünk, csak tetvezünk!
Te tűnj el és te is tűnj el.

Kimennek

CURCIO
Ki ne érzett volna ilyet már,
akit elfogott egyszer a bánat,
hogy egyedül akar maradni,
ott, ahol senki se látja?
Én is, akit most egyszerre
a sok emlék szinte eláraszt,
hogy a sóhajom már-már a szélre,
s a könnyem a tengerre válasz,
csak önmagam társa volnék
itt a hegyen, a néma magányban,
és megemlékszem a jóról,
hogy ne csak a rosszat lássam.
Sem a madarak, sem a forrás
nem elég néma társak,
hiszen a forrás is mormol,
s a madarak fecsegve szállnak.
Más tanúm ne is lehessen,
csak a törzsek és az ágak,
aki hallja ugyan, de nem érti,
az nem mondja el soha másnak.
Ez a hegy volt a díszlete egykor
a legkülönösebb csodának,
amit az ég akaratából
az emberek valaha láttak.
Az ártatlan igazság volt az.
De ki ne hinne a gyanújának,
főleg, hogyha úgy érzi,
hogy az igazság csak hazug látszat?
A féltékenység, bárkié is,
mindig a szerelem halála,
sem a kisembert nem kíméli,
sem a nagynak nincsen bocsánat.
Itt történt tehát, ahogy mondom,
Rosmira és én... régi árnyak:
nem csoda, hogy remeg a lelkem,
hogy a hangom megtört és fáradt,
hiszen rám ijeszt még a virág is,
a levelek rémültnek látnak,
a kövek is furcsállva néznek,
és megrémítenek az ágak,
és nyomasztanak mind a szirtek,
a hegyek, ahogy  körbeállnak,
mert mind-mind tanúi voltak
annak az aljasságnak.
Mikor előhúztam a kardom,
ő még csak el sem sápadt,
mert becsületbeli ügyekben
az ártatlan sohasem gyáva:
"Férjem," mondta nekem "állj meg,
egy rövid kis ideig várj csak,
bár ölj meg, ha úgy tartja kedved,
tudom, hogy jogodban áll az,
az életem tiéd egészen.
Csak éppen az okát hadd
tudjam meg: miért halok meg,
és hadd öleljelek át, hagyd."
Azt mondtam: "A méhedben hordod,
akár egy kígyót, a vágyad
fattyát, akit meg kéne ölnöd.
Már régen elárult a látszat,
hogy miféle szülésre készülsz.
De arra ugyan várhatsz,
hóhérod leszek, megöllek,
készülhetsz már a halálra."
"Ha bennem" - ezt mondta akkor -
"férjem, vétket találhatsz,
ha bűnösnek gondolsz engem,
jogosan ítélsz halálra.
De átölelem ezt a keresztet,
itt előttünk, s esküszöm rá, ha
nem hiszed is, esküszöm, hogy
a becsületed kárára
nem követtem el semmit,
megvéd a kereszt fája."
Akartam volna ijedten
leborulni már a lába
elé, mert az arcán
látszott ártatlansága.
Aki egy gaztettre készül,
hogy mit tesz, jól vigyázza;
mert ha egyszer már belekezdett,
nincs visszaút, hiába,
ha azt mondta, oka van rá,
már végig is kell, hogy csinálja.
Én is, bűntelenségét
már kételyek nélkül látva
de hogy a saját bűnöm
ne jöhessen napvilágra,
a kardomat fölemeltem,
hogy azzal sújtsam halálra,
ezerfelé döfködtem,
a levegőt szurkálva.
Ott feküdt ugyan halottan
a keresztnél, s én ezt látva
hazáig szaladtam, de őt
hazaérve, otthon találtam.
Szebb volt, akár a hajnal,
mely a kelő napot dajkálja.
Karjában isteni képmás:
ott volt kis Júliája,
szépség, báj és okosság
(volt-e boldogabb nálam
bárki is?) - éppen akkor
született meg a lánya,
a Keresztnél, isteni jellel,
ez volt Isten csodája,
csodás jelet mutatott
itt Isten a világnak,
az újszülött kislány mellén,
dicső jelet találtam:
vérből és tűzből rajzolt
szent kereszt volt, amit láttam.
De jaj, ezt a boldogságot
fékezte, hogy volt egy bátyja;
az ott maradt a hegyen, fönn,
Júlia ikerpárja;
és akkor én...

Jön Octavio

OCTAVIO
                A völgyben láttam
hogy erre tart egy banda;
mielőtt éjszakába
fordul az este, kérlek,
uram, jó volna talán, ha
meglelnénk őket, mert ők
ismerik ezt a tájat,
mi pedig nem.

CURCIO
                Gyűjtsd össze
az embereket lóhalálban,
számomra nincs dicsőség,
amíg bosszút nem álltam.

Kimennek

Egy kolostor előtt

Jön Eusebio, Celio és Ricardo

RICARDO
Óvatosan gyere és tedd
ide azt a kötélhágcsót.

EUSEBIO
Leszek szárnyatlan Ikarosz,
láthatatlan tűzben égek.
Indulnék már föl a napba,
de ha segítene fénye,
egyből följutnék az égbe,
föl, a csillagokon túlra.
Zsarnokká tesz a szerelem.
Ha fölmentem, ezt a hágcsót
vegyétek el, és várjátok,
míg meghalljátok a jelem.
Nem félek zuhanni sem,
hogyha egyszer már fölérek;
ha fönn hamuvá is égek;
de zuhanjon bár az ember,
nem veszíti el a fenn nyert
boldogságot, dicsőséget.

RICARDO
Mire vársz?

CELIO
                Vagy büszkeséged
meghátrált valamitől?

EUSEBIO
Nem látod azt ott elől,
azt a tüzet?

CELIO
                Uram, az
félelmed árnyképe csak.

EUSEBIO
Hogy félnék?

CELIO
                Indulj.

EUSEBIO
                Megyek már.
Sugara vakítson el bár,
belépek a tűzön át is;
engem most már meg nem állít
poklok tüze, száz halál.  (Fölmegy és belép.)

CELIO
Már bent van.

RICARDO
                Valami rémkép
lehetett, amit a saját
rémülete mélyén talált,
vagy talán valami árnyék.

CELIO
Hozd a hágcsót.

RICARDO
                Itt kell rá még
várnunk egész hajnalig.

CELIO
Nagy merészség beszökni itt.
Nagyobb kedvem volna cicázni
egy lánnyal, mint itt ázni-fázni,
- de jut majd idő arra is.

Kimennek


(Zárda, Júlia cellája)

Jön Eusebio

EUSEBIO
Az egész kolostort bejártam,
s eddig még senki sem vett észre.
de hát akármerre néztem,
akármerre vitt a lábam,
akárhány cellát is láttam,
nyitott és szűk ajtókon át
főkötőket, sötét ruhát,
Júliát mégsem találom.
Hová viszel engem, álom,
bizonytalan remény, tovább?
Jaj, ez a süket csönd! Rémes!
Micsoda gyászos sötétség!
Ott látom egy cella fényét,
és Júliát! Ő az végre!

Félrehúzódik egy függöny

De mi ez? Ennyire félek?
Megszólítani sem merem?
Mire várok? Mi van velem?
Jaj, ez a bizonytalanság!
Félénkké tesz a bátorság,
és bátorrá a félelem.
Ez a ruha milyen szerény,
és ő még szebb, mint azelőtt.
Ebből is látszik, hogy a nők
szépsége maga az erény.
Titokzatos egy tünemény
esetlen, vak szerelmem tárgya,
kétrét gyulladok kettős lángra,
kétszeres, nagy szerelmet érzek:
mert a szépsége éhessé tesz,
és erénye gyújt újabb vágyra.
Júlia! Júlia!

JULIA
                Ki az?
Egek! mit látok? Életre
kelt-e ideképzelt tested,
vagy a vágyam árnyéka vagy?

EUSEBIO
Ember vagyok, nem rémalak.

JULIA
Akad ember, aki előled
ne futna el?

EUSEBIO
                Júlia, várj!

JULIA
Mit akarsz, te üres kísértet,
akit falra rajzolt a lélek,
de nem vagy itt, csak mint az árny?
Megjelensz, hogy jobban fájjon?
Szólsz hozzám, képzelet hangja?
Álmodozásaim arca?
Tested is fantáziálom?
Hideg éjben rémes álom?

EUSEBIO
Eusebio vagyok, Júlia,
lábad elé borulok újra,
ha a gondolat volna valóság,
mindig újra eljönnék hozzád.

JULIA
Rád ismerek, kiábrándulva
az álomból, hiszen ha sértett,
tépett becsületemre nézek:
jobb volna csak képzelni téged,
mint látni a valódi lényed.
Ahol én fájdalomban élek,
ahol én a halálra várok,
te mit akarsz? remegve állok,
mit keresel? meghalok! fájok!
mit merészelsz? remegek, látod!
mihez kezdesz? félek és várok.
Hogyan jöhettél el idáig?

EUSEBIO
A szerelem röpített engem.
Most jaj nekem, hová kell lennem,
mert a keménységed megállít.
Jöttömben bizakodtam váltig,
olyan biztos volt a reményem;
de elvesztegetett szépséged
látva, nem tisztelhetem többé
a szentséget, a klastrom csöndjét,
átgázolok a bús erényen.
Bennem erős bizonyosság van,
s azon túl kettőnké a bűn is.
S ez a kettősség meg nem szűnik:
erős vagyok, erős a vágyam.
Nem fordulhat el haragjában
tőlem az ég, hogy így akarlak:
előbb, mint ezt a ruhát kaptad,
titokban feleségem lettél,
s ha már férjednek esküt tettél,
a főkötő mit keres rajtad?

JULIA
Nem tagadom meg a kötést sem,
mely boldogan kötötte össze
kettőnk vágyát, hittem, örökre.
Erős hatalma alatt éltem,
te voltál szerelmetes férjem,
nem tagadom: így volt valóban.
De ez nem számít, mert azóta
apáca-fogadalmat tettem,
Krisztusé már a testem-lelkem,
övé vagyok tettben és szóban.
Övé vagyok, mit akarsz tőlem?
Menj, árnyékot vetsz a világra,
férfiakat kardélre hányva,
megerőszakolván a nőket.
Eredj, elegem van belőled,
nem kell a szerelmed, az őrült,
van jó okod rá, hogy megrémülj,
felszentelt apáca vagyok.

EUSEBIO
Minél nagyobb a haragod,
annál jobban kívánlak végül.
Már átjöttem a falon,
itt vagyok már a klastromban bent;
nem a szerelmem hozott engem,
sötétebb ok az én okom.
Enyém leszel, így akarom,
vagy azt hazudom, hívtál, vártál,
és azután celládba zártál,
és itt tartasz már napok óta.
És hogy balszerencsém az oka,
hogy ilyen vadul megkívántál,
kiáltok: Emberek!

JULIA
                Maradj!
Eusebio (jaj nekem),
lépteket hallok odalenn,
ott a kórusban egy alak.
Egek, nem értem magamat!
Zárd ezt a cellát jól magadra,
mert ilyen az, ha elsodorja
a félelmet a félelem.

EUSEBIO
Ilyen erős a szerelem!

JULIA
Ilyen vad csillagom hatalma!

Kimennek

(A kolostoron kívül)

RICARDO
Három van már, késő éjjel.

CELIO
Ricardo, aki az éjben
élvezkedik szerencsében,
nem törődik az idővel.
Majd azt hiszi, sosem kelt még
ennyire korán a nap,
s hogy ma gyorsabban halad,
mint szokott.

RICARDO
                Aki szerelmét
öleli, annak korán van hajnal.
Kívánja, bárcsak jönne később.

CELIO
Hát az biztos, hogy nem a fénylő
napot várja, mi dolga azzal?

RICARDO
Már két órája!

CELIO
                Nem hiszem,
hogy észrevenné.

RICARDO
                Igazad van;
végül is persze, mi van abban?
Telnek az órák, na igen.

CELIO
Tudod, Ricardo, azt gyanítom,
szóval az a gyanúm, miatta
jött, tehát Júlia hivatta.               

RICARDO
Ha nem hivatta volna titkon,
hogy is mert volna a zárdába
bemenni?

CELIO
                Ricardo, figyelj!
Ez a zaj! Talán ez a jel.

RICARDO
Igen.

CELIO
       Akkor szükség lesz a hágcsóra.

Fönt megjelenik Júlia és Eusebio

EUSEBIO
Hagyj engem.

JULIA
                Tehát, amikor
kívánságodtól legyőzve,
sóhajaidtól meggyőzve,
s mert fogtad már könyörgőre,
Istent kétszeresen sértem,
uram ő és vőlegényem,
akkor hagysz el, akkor érzem,
hogy reménytelenül megvetsz,
hogy végtelenül lenézel!
Hová mész?

EUSEBIO
                Mit akarsz tőlem?
Hagyj engem, minden hiába,
meg kell szöknöm, mert karod közt
egy isteni jelet láttam.
Szemedben rémítő tűz ég,
éget a sóhajod lángja,
minden mondatod tűzhányó,
égő sugár hajad szála,
minden szavad a halálom,
örömünk pokoli máglya;
így félek, így ijeszt az, hogy
a melleden keresztet láttam.
Mert ez egy csodálatos jel,
s nem tűri az ég, akárha
sértsem is bár máskülönben,
hogy ne féljek, Keresztet látva.
Ha a Kereszt lesz a tanúja,
ha bűnömet a Kereszt látja,
hogyan hívhatnám segítségül
valaha is még utána!
Júlia; én meg nem vetlek,
maradj csak inkább apáca,
még jobban imádlak téged.

JULIA
Eusebio, hallgass meg, várj csak.

EUSEBIO
Itt a hágcsó.

JULIA
                Állj meg, várj meg,
vagy vigyél el.

EUSEBIO
                Hogy megálljak?      (Eusebio leereszkedik.)
Mennem kell, bár a reményem
nem teljesült be, hiába.
Egek! Segítség! Leestem.                (Leesik.)

RICARDO
Mi történt?

EUSEBIO
Nem látod? A tűz labdája,
az égő lángok forognak!
Nem látod? Az ég sugárban
vérzik, és rám zuhan minden!
Hol lehetnék biztonságban,
ha az ég így haragszik rám?
Isteni Kereszt, ezt látva,
teszek ünnepélyes esküt,
akármi legyen az ára,
hogy akárhol bukkanok rád,
letérdelek ott imára,
le, egy Ave Mariá-ra.

Kiviszik és mind elmennek, a hágcsót ott hagyják

JULIA
(Az ablakban)
Itt maradtam, te hálátlan.
Itt állok összezavartan.
Ez a hűség? Ez tehát a
te vad és túlzó szerelmed?
Vagy én viszek mindent túlzásba?
Amíg kedvedre le nem győztél,
könyörögve, kiabálva,
hol szerető voltál, hol zsarnok,
kitartottál; de utána,
amikor úr lettél rajtam,
te örültél, nekem fájt csak,
a győzelem elől elszöktél.
Ki fut el, győzelmét látva?
Te kegyes ég, én meghaltam!
Nem kell méreg, hogy halálba
taszítson, ha elég hozzá  
a megvetés, az utálat.
Mert az fog megölni engem,
kívánom, bár megalázna
újból és újból szerelmem.
Ez a szerelem vak tánca:
amikor sírva könyörgött,
elhagytam; de most, azt látva,
hogy elment, sírok utána.
Mi nők, ilyenek vagyunk mind:
hiába is érzünk vágyat,
nem engedünk annak, aki
szeret, ha bevallja bátran.
Aki szeret, hiába is
vár szerelme jutalmára;
ha szeretnek, gőgöt érzünk,
ha megvetnek, öl a bánat.
Nem az baj, hogy nem szeret már,
hogy elhagyott, csak az fáj, az.
Itt esett le, itt vetem
én is magamat utána.
Mi ez? Hágcsó? Az, igen.
Jaj, borzalmak, rémes árnyak!
Állj meg velem, képzelet,
ne csábíts, ne szánj halálra,
mert, ha beleegyezem,
bűnös lelkem pokol várja.
De hát ő nem jött-e értem?
Nem ijesztette a zárda!
És hogy annyi veszélyt vállalt,
nem örültem-e, őt látva?
Akkor mit kételkedem?
Remegek?! Mért vagyok gyáva?
Ha leugrom, azt teszem,
amit ő tett, hogy megmászta
a falat; örülni fog,
hogy utána mentem bátran.
Már a puszta gondolattól
épp olyan bűnössé váltam;
akinek ekkora a bűne,
kisebb-e a boldogsága?
Beleegyeztem és Isten
elengedett, így talán a
bűnt, amely oly nagy, valóban,
megbocsátja. Mire várjak?

(Leereszkedik a hágcsón)

Világ, becsület és Isten:
szavak vagytok nekem már csak,
hogy így engedtetek engem
bekötött szemmel, vakságra.
Ahogy megyek itt a hágcsón:
égből angyal zuhanása,
aki, hogy vissza nem térhet,
már nem bánja, nem sajnálja.
Már a szent helyet elhagytam,
takar az éj sötét árnya
rettegéssel, félelemmel
és nagy csöndje és magánya.
Megyek itt nagy sötétségben,
meg is botlom a homályban,
megbotlottam, el nem estem,
megyek előre elszántan.
Megyek némán és zavartan,
megyek itt halálra válva,
jaj, mindjárt megfagy a vérem,
égnek áll a hajam szála.
Testeket rajzol a légbe
képzeletem zavarában,
s ellenem szóló ítélet
szól a léptem visszhangjában.
A bűn, amely segített, hogy
elinduljak föntről bátran,
most itt lent elrémít inkább.
Már alig mozog a lábam.
Mozdulni is alig tudok
rettegésem béklyójában.
Mintha egy hatalmas nagy súlyt
vinne az én vékony vállam,
lenyom egészen a földig,
úszom jeges izzadságban.
Nem akarok tovább menni,
jobb lesz nekem a zárdában,
ott a bűnöm megbocsátják,
hiszek az Isten szavában,
hiszek az ő kegyelmében,
égen csillag mert ahány van,
és tenger partján homokszem,
és atom a szélfúvásban,
ez mind együtt semmi csak,
olyan nagy a bűnök száma,
mégis mindent megbocsát
Isten. Jön valaki! Hátra
húzódom, elbújok itt
amíg elmegy. Azután majd
visszamegyek, ha már nem lát.

Ricardo és Celio jönnek

RICARDO
Úgy elmentünk, hamarjában
itt felejtettük a létrát,
itt van az, meg kell találjam,
mert még itt marad és majd más
találja meg.

Elmennek a létrával

JULIA
                Ezek nem láttak.
És most visszamehetek,
nem lát senki. Na de hát a...
Hát nem itt volt az a hágcsó?
Ez az a fal. Mit csináljak?
Talán mégis inkább ott volt?
Itt sincs! Meg kell, hogy találjam!
Hágcsó nélkül hogy megyek föl?
Jaj, mit tegyek? Hogy csináljam?
Vagy ez már a bűnhődésem?
Magam örökre kizártam
onnan én, és nincs rá módom,
hogy a bűnömet megbánjam.
Jaj, így büntetsz, Uram, engem,
hogy kegyelmed sose lássam,
hogy eltakarja az arcát
még az ég is bánatában,
olyan nagy bűnös vagyok,
bűnös asszony, nincsen párja,
a bűn maga belesápad,
a pokol rémülten várja.

 

HARMADIK FELVONÁS

(A hegyen)

Jön Gil, tele keresztekkel, a legnagyobb a mellén

GIL
Azért járok itt a hegyen,
mivel Menga megparancsolta,
hogy vigyek fát; már féltem volna,
de akkor jött egy ötletem.
Mondják, hogy Eusebio
a keresztet meglátva retteg;
ezért hánytam a sok keresztet
magamra, gondoltam, így jó.
Gondolva, téve. Ő az ott!
Elbújok, biztos, ami biztos.
Nem biztonságos ez a fickó.
Egész testemben vacogok.
Nem látott meg. Elbújok erre,
ez itt elég jó helynek látszik,
amíg elmegy; kitör a frász itt;
jól elrejt engem ez a cserje.
Jól össze is szurkál. De semmi.
Minél tüskésebb, annál szebb az.
Kérlek, Krisztusom, inkább tedd azt.
Jobb karcolódni, mint elveszni.
Az is jobb, ha egy durva dáma,
akit a sok ember becsül,
némileg megvet, lecsepül,
mint egy buta nő butasága.

Jön Eusebio

EUSEBIO
Nem tudom, hova mehetek;
szomorúnak hosszú az élet,
a halált soha el nem éred,
ha fáraszt már az életed.
Júlia, a te két karod közt
hevertem én és boldog voltam,
karjaid között azt gondoltam,
hogy a szerelmünk újra megköt.
És végül mégsem élvezhettem
a betetőzés örömét;
nem te voltál nekem kevés,
más, titkos ok működött ebben;
minden szeszélyem, szenvedélyem
kevés volt a nagyobb erőhöz,
melleden a kereszt legyőzött,
mely rajtam is úgy látszik éppen.
Ezzel születtünk mind a ketten,
jaj, Júlia! És ezt a titkot
nem érti más, csak minden titkok
tudója, az Isten a mennyben.

GIL
(Félre)
Ezek az ágak szúrnak, marnak.
Már nem bírom.

EUSEBIO
                Ki az? Megállj, hé!
Ez egy ember.

GIL
(Félre)                Jesszus! Vagy ájvé!
Na most jönnek a bonyodalmak.

EUSEBIO
(Félre)
Ez egy ember, fához kötözve,
és a nyakában egy kereszt van.
Teljesítem a fogadalmam,
íme, letérdelek előtte.

GIL
Eusebio, mondd, kit átkoz
most a szavad? Vagy kit imád?
Ne kötözz meg, ne így imádj.
Ha megkötözöl, ne imádkozz.               

EUSEBIO
Ki az?

GIL
               
Hát Gil, nem ismered meg?
Itt hagytál, azóta itt állok,
és hiába is kiabálok,
segítségemre csak nem jönnek,
senki sem jön, hogy kibogozza
végre már ezt a kötelet.

EUSEBIO
De hisz nem itt kötöztelek
meg téged.

GIL
               
Senki nem is mondta.
Láttam, hogy nem jön senki se,
elindultam, odacsomóztam
magamat minden fához sorban
végül így érkeztem ide.
Ilyen egyszerű okból támadt
ím, ez a különös csoda.

Kikötözi

EUSEBIO
(Ez éppen elég ostoba,
ilyennel az ember jól járhat.)
Gil, én már a legutóbbi
találkozáskor azt éreztem,
barátok lehetnénk mi ketten,
mit szólsz?

GIL
               
Van benne valami.
Na és ha már ilyen remek
barátok lettünk, azt hiszem,
jobb lesz itt maradnom nekem,
én is lángossütő leszek,
azt mondják, az a kényelem,
a lustáknak az a megoldás:
nem kell dolgozni folyton folyvást.

EUSEBIO
Jól van, akkor maradj velem.

Jön Ricardo más banditákkal, a férfinak öltözött Júliát hozzák, akinek el van takarva az arca

RICARDO
Arra lent, az út végében,
odalent, a hegy aljában,
ezt az embert ott találtam;
elfogtuk, és azt remélem,
örülsz.

EUSEBIO
                Örülök is, igaz.
Jól van. Majd később meglátom.
Ezennel tudd meg, barátom,
van egy új katonánk.

RICARDO
                Ki az?

GIL
Gil, hát nem lát?

EUSEBIO
                Ez a paraszt
ártatlan és ostoba persze,
de minden bokrot ismer erre,
és minden ösvényt és utat.
Ő vezet minket a hegyen,
ha kell, átmegy az ellenséghez,
ott is nyugodtan körülnézhet,
ő fog majd kémkedni nekem.
Már csak fegyver kell és ruha,
adjatok neki.

CELIO
               
Jó, hozom.

GIL
(Félre) Hölgyek, urak, elmondhatom,
most lett belőlem bandita.

EUSEBIO
Ki ez az ember, aki eltakarja
előlünk az arcát?

RICARDO
                Nem tudom,
mert akárhogy is faggatom,
a nevét elárulni nem akarja.
Azt mondta, hogy nem mondja meg,
csak a kapitánynak magának.

EUSEBIO
Tessék, itt van, előtted áll az,
hogy ki vagy, már fölfedheted.

JÚLIA
A kapitány vagy?

EUSEBIO
                Az.

JÚLIA
(Félre)                                Egek!

EUSEBIO
Mondd, ki vagy, és mondd el, mi dolgod
errefelé.

JÚLIA
                Mindent elmondok,
ha veled kettesben leszek.

EUSEBIO
Hagyjatok egy kicsit magunkra.

Kimennek

EUSEBIO
Na, most kettesben vagy velem.
Csak a fák és csak a virágok
vannak itt tanúként jelen,
ők hallanak; vedd le a fátylat,
amellyel arcod ügyesen
eltakartad, s mondd meg, ki vagy?
Mi a célod? Mondd el nekem.
Beszélj.

JÚLIA
                Azonnal megtudod, (Kardot ránt)
mért vagyok ezen a helyen,
s hogy ki vagyok, csak vond ki kardod,
hogy így áruljam el nevem:
az vagyok, aki most megöllek.

EUSEBIO
Ellenállok, a félelem
ellen és bátorságod ellen,
a pengéd csillan élesen,
de a hangod nem ijesztett rám.

JÚLIA
Te gyáva, hát küzdj meg velem,
majd meglátod, egyszerre múlik
el zavarod és életed.

EUSEBIO
Inkább, hogy megvédjem magam,
mint hogy legyőzzelek, teszem.
Küzdök, de nekem életed kell,
ha megöllek, nem jó nekem:
azt sem tudom meg, hogy miért;
s ha te ölsz meg, hát akkor sem.
Úgyhogy mutasd meg most az arcod,
ha megkérhetlek.

JÚLIA
                Helyesen
szóltál, mert mit is érne az,
hogyha nem tudja meg sosem
a sértő, hogy ki állt bosszút.
Itt van az arcom. Fölfedem. (Felfedi az arcát)
Na hát megismersz? Megijedtél?
Mért  nézel úgy?

EUSEBIO
                Mert teljesen
legyőz a kétség és igazság,
úgy megzavarod a fejem,
mert úgy megdöbbent, amit látok,
szinte káprázik a szemem.

JÚLIA
Már láttál engem.

EUSEBIO
                Igen, és
zavarba épp ettől esem,
hiszen látni akartalak,
s most azt kívánom, bár sosem
láttalak volna, igen, az
mennyivel jobb volna nekem,
ha úgy volna, mint azelőtt,
vagy ha megcsalna a szemem.
Júlia, ebben a ruhában
te vagy itt, ezen a hegyen?
Világi férfiöltözékben?
Egyedül egy ilyen helyen?
Mi ez?

JÚLIA
                Az, hogy te megvetettél,
és hogy én kétségbe esem.
Hogy kilőtt nyíl a nő szerelme,
lövés, amely száll sebesen,
cikázó villám, ha egy asszonyt
futni tüzel a szerelem,
nem csak az elkövetett bűnök
teszik, hogy itt vagyok, na nem;
megismétlésük vágya hajtott,
azt kívánom, azt keresem.
Elhagytam a zárdát, bolyongtam
mindenfelé itt a hegyen,
egy pásztorra bukkantam, aki
ment az úton fegyvertelen,
és akit én rémületemben,
mert féltem, hogy mit tesz velem,
lecsöndesítettem - megöltem,
lógott egy kés az övemen,
azzal öltem meg egy utast is,
aki, hogy segítsen nekem,
maga mellé vett a lovára,
barátságosan, kedvesen.
Mert borzalmasan fáradt voltam,
elfulladt a lélegzetem,
a távolban egy falut láttam,
s reméltem, ott majd lesz helyem,
s amikor a faluba értünk,
végül megöltem őt, igen.
Aztán három nap, három éjjel
a pusztaság adott nekem
asztalul némi vad gyümölcsöt,
fekhelyül sziklát, hidegen.
Találtam egy szegény kis kunyhót,
de palotának tűnt, melyen
a szalmatető aranyból van,
itt végre megpihenhettem.
Vendéglátóm, egy parasztasszony
jóindulatú volt velem,
férje, a pásztor is segített,
volt ágyam és volt kenyerem.
Elmúlt éhem és fáradtságom,
ott, ezen a szerény helyen,
egyszerű, de víg asztal mellett
szegényes, de jó ételen.
De ahogy elköszöntem tőlük,
hogy egyikük se ismerjen
fel soha engem, ne mondhassák:
"láttuk ezt az embert, igen",
a pásztort, ki utat mutatni
a hegyre is feljött velem,
megöltem, majd a feleségét,
végeztem vele hidegen.
Azután az jutott eszembe,
hogy addigi öltözetem
veszélyes lehet; felismernek;
jobb lesz másikat szereznem.
Végül egy vadászra találtam,
úgy aludt el, fegyveresen,
úgy aludt, mintha halott volna,
és most már halott is, igen,
az ő ruhája ez itt rajtam.
Áttörtem a veszélyeken,
túl vagyok ennyi akadályon,
bajokon, nehézségeken.

EUSEBIO
Rémülten hallgattalak téged,
nézlek, s eltölt a félelem,  
hangod hallom és elvarázsolsz,
s közben nézésed rettegem;
Júlia, én el nem ítéllek,
de félem a veszélyeket,
melyek miatt visszahúzódom,
melyekkel az ég fenyeget.
Eredj vissza a kolostorba;
mert én félem ezt a jelet,
a keresztét, és félek tőled,
s futok előled. De mi ez?

Jönnek a banditák

RICARDO
Készülj, uram, készülj a harcra,
mert már itt vannak a hegyen
Curcio és a kísérői,
téged kutatnak hevesen.
A környékbeli kis falvakból
annyian jönnek ellened,
nem maradt otthon nő, se gyermek,
mindegyik megvívna veled.
Azt mondják, hogy meg kell bosszulják
azt az ártatlan gyermeket,
akit megöltél, azt kiáltják,
hogy majd ők végeznek veled,
vagy mert még itt helyben megölnek,
vagy Senában ítélnek el.

EUSEBIO
Júlia, majd később beszélünk.
Arcod takard el, jöjj velem.
Nehogy ellenséged találjon,
saját apád, itt a hegyen.
Katonák, ma lehet csatázni
bátran, tűzzel, hősiesen.
Hogy ne is rémüldözzön senki,
gondolja meg, mi van, ha nem.
Vagy megölnek, mert ezért jönnek,
vagy elfognak, s nem jobb az sem.
Tömlöcbe löknek, meggyötörnek,
átkozott szerencsétlenek,
elveszik a becsületünket,
várnunk semmi jót nem lehet.
Életéért, becsületéért
ki félné a veszélyeket?
Ne hihessék, hogy félünk tőlük,
menjünk, fogadjuk ezeket;
hiszen tudjuk, hogy a szerencse
pártolja a merészeket.

RICARDO
Nem is kell mennünk; itt jönnek  már,
jönnek felénk.

EUSEBIO
                Készüljetek,
nehogy valaki elgyávuljon,
mert úgy legyen az ég velem,
ha látok meghátrálni egyet,
a kardommal nyakát szegem,
úgy gázolok át rajta rögtön,
előbb, mint ellenségemen.

Kintről

CURCIO
Az áruló Eusebiót
itt láttam én, fent a hegyen,
hiába őrzik őt a sziklát,
nincsen számára védelem.

Kintről

MÁSOK
Sűrűn fedik őket az ágak,
de már látjuk őket, igen!

JÚLIA
Rajta!

EUSEBIO
                Csak jöjjetek, parasztok,
mert Istenemre, befestem
a véretekkel ezt a rétet,
hogy belőle patak terem.

RICARDO
Ezek a parasztok mind gyávák,
de sajnos vannak elegen.

Kintről

CURCIO
Hová bújtál el, Eusebio?

EUSEBIO
Nem bújtam én sehova sem.


(A hegy másik oldalán, egy kőkeresztnél)

Zaj kintről, jön Júlia

JÚLIA
Ahogy a hegyen elindultam,
a szűkös kis ösvényeken,
rettenetes hangok fülemben,
dühödt csatát lát a szemem.
Hatalmas porban száll a visszhang,
fény csillan vad fegyvereken,
a por a szempillámon ül meg,
a zaj pedig a fülemen.
De mi az ott? Mit látok én ott?
Hogy a parasztok győztesen
jönnek és Eusebiót és
csapatát látom véresen.
Megyek, össze kell szednem őket,
aki megmaradt, hogy velem
jöjjenek még tovább harcolni,
talán én még föltüzelem
őket, s a világ elrémül majd,
akár a kés, olyan leszek,
a párkák kése, vad, pusztító,
s életükért bosszút veszek,
a jövendő elrémül rajtam,
s csodálnak az évezredek.

Kimegy. Jön Gil, mint bandita

GIL
Banditák inasává lettem,
csak, hogy biztonságban legyek,
és alig lettem banditává,
máris bajba keveredek.
Mikor egyszerű paraszt voltam,
minket győztek le emezek.
De mindenütt rám jár a rúd, mert
most meg ezekkel szenvedek.
Én igazán nem vagyok fösvény,
a sorsomat elengedem,
de szerencsétlen vagyok, és a
sorsom hűséges, jön velem.
Ha zsidó volnék, a zsidókat
sem pártolnád, én Istenem.

Jön Menga, Blas és más parasztok

MENGA
Utánuk, meg ne szökjenek már!

BLAS
Egy sem maradhat életben,
egyetlen egy se.

MENGA
                Valamerre
itt bújt el egy, a közelben.

BLAS
Halj meg, zsivány.

GIL
                Na várjatok, hé,
én vagyok az.

MENGA
                Ruhád, öved
elárul, hogy te is rabló vagy.

GIL
A ruhám becsap titeket,
mert a ruhám egy nagy szélhámos.

MENGA
Adj neki.

BLAS
                Inkább te öld meg.

GIL
Na most aztán jól kinézek.
Tudjátok meg...

MENGA
                Nem tudjuk meg.
Rabló vagy.

GIL
                De hiszen látod,
Gil vagyok, az édes férjed.

MENGA
Hát eddig miért nem mondtad?

BLAS
Hát miért nem ezzel kezdted?

GIL
Hogy ne kezdtem volna, hiszen
mást se hajtogatok nektek.

MENGA
Mit csinálsz itt?

GIL
                Nem látjátok?
Megmutatom az Istennek,
hogy egymagam egy orvosnál
s egy nyárnál többet ölök meg.

MENGA
Milyen ruha ez?

GIL
                Milyen, na.
Egyszer megöltem egy embert,
fölvettem.

MENGA
                De ha megölted,
hogyhogy ez sehol se véres?
Ha megölted?

GIL
                Egyszerű ez.
Mivel félelmében halt meg.
Érted?

MENGA
                Jól van. Gyere velünk,
a rablók már menekülnek,
mi pedig dicsőségesen,
győztesen üldözzük őket.

GIL
Csak ne kelljen átöltöznöm,
akkor sem, ha ott fagyok meg!

Elmennek. Jön Eusebio és Curcio. Vívnak

CURCIO
Most már végre ketten vagyunk,
velem vívsz, hála az égnek,
mely a bosszút nekem hagyta,
és nem egy idegen kéznek,
idegen íj idegének
idegen kard vak élének.

EUSEBIO
Nem gondolom, hogy haragszik
rám az ég, amikor téged
látlak, öreg, itt előttem;
mert ha úgy jöttél, mint sértett,
lehet, hogy sérültként visznek,
s a sértést már nem is érzed.
Bár nem tudom, miért, irántad
valami tiszteletet érzek,
és haragodtól a kardodnál
meg kell vallanom, jobban félek.
Nem a dühöd, ősz hajad színe
ijeszt meg, hogyha arra nézek,
az gyávít el.

CURCIO
                Eusebio,
szavaddal haragom mérsékled,
pedig a haragom hatalmas,
most mégis békésebben nézlek,
de nem akarom, hogy azt hidd, hogy
valóban csak a korom féled,
bátorságomnak tudd be azt,
ne pedig ősz hajam színének
Vívjunk tovább, mert még egy csillag,
vagy más jósjel sem tehetné meg,
hogy érte megálljt parancsoljak
eltervezett bosszúm dühének.
Vívjunk tovább.

EUSEBIO
                Még hogy én félnék?
Ha azt hiszed, hát nagyon tévedsz,
hogy azért nem vívok veled,
hogy félelemből tisztelnélek.
A győzelem, amit kívánok
az, hogy bocsánatot remélek.
Ezért tenném le ezt a kardot,
amelytől itt oly sokan félnek.
Erre várok.

CURCIO
                Eusebio,
én efféle előnyt nem kérek,
így nem öllek meg. Itt a kardom.
Leteszem, mint te a tiédet. (Félre.)
(Micsoda alkalom lett volna.)
Birkózzunk meg, attól se félek.

Összeölelkeznek és ölre mennek

EUSEBIO
Nem tudom, hogy mit tettél
velem, hogy bár a szívem tőled nem fél,
s inkább bosszúra szomjas,
szememből mégiscsak könnycseppek folynak,
és hogy már zavaromban
hogy bosszút álljak, meg is halnék nyomban.
Jöjj hát, lábad elébe
teszem az életem. Tiéd, ha kéred.

CURCIO
Legyen bár sértett egy nemes, a kardja
nem sebzi meg azt, aki magát megadja.
Mert dicsőségét elhomályosítja
az, aki a győzelmet vérrel írja.

HANGOK
(Kintről)
Erre vannak.

CURCIO
                Az én győzelmes népem
engem keres, hallom, jön értem.
A tied menekül, nézzed.
Életben hagylak téged,
de bújj el, mert már jönnek.
Parasztokból egy század
támadna rád, dühödtek,
egyedül vagy, életben nem hagynának.

EUSEBIO
Én, Curcio, nem félek
más erőt, hatalmat, csak a tiédet.
Meglátod vitézségem,
mihelyt a kardom újra fölveszem.
Azokkal szemben én leszek fölényben.

Mind jönnek

OCTAVIO
Sem a magas csúcson, sem a mély völgybe' lenn,
közülük senki élve nem maradt.
Csak az egy Eusebio szalad,
ő megszökött, őt senki nem találta.

EUSEBIO
Hazudsz, mert Eusebio sosem volt gyáva.

MIND
Itt van Eusebio? Halál! Halál!

EUSEBIO
Gyertek, parasztok!

CURCIO
                Octavio, megállj!

OCTAVIO
Uram, azt hittük, hogy bátorítasz.
ehelyett inkább megállítasz?

BLAS
Megvédesz egy embert, aki a véredet
ontotta és meggyalázta a becsületedet?

GIL
Ezt az embert, aki az egész hegyet
meghágta már, hogyan is védheted?
Egy embert, aki után a környék egyetlen falva
pajtájában nem maradt szűzen egyetlen alma?
És aki annyi embert ölt meg,
azt véded éppen?

OCTAVIO
Mi az, uram? Mit akarsz tulajdonképpen?

CURCIO
Várjatok és figyeljetek. (Szomorú egy eset!)
Hát nem jobb, ha fogolyként Senába megy?
Add meg magad, Eusebio; megígérem,
s mint nemes, esküszöm: megvédelek,
bár sértett vagyok, ügyvéded leszek.

EUSEBIO
Csak Curcio, más nem rendelkezhet velem,
de egy bíró sosem.
Az egyik: tisztelet. A másik félelem.

OCTAVIO
Haljon meg!

CURCIO
                Állj ....!

OCTAVIO
                                Hát még véded?
Hazaáruló lettél! Neked is véged!

CURCIO
Én áruló? Mivel így sértegetnek,
bocsáss meg, Eusebio, hogy én vagyok az első,
aki most már kardjával mondja: halj meg!

EUSEBIO
Uram, állj arrébb, kérlek,
mert engem megfékez a jelenléted,
nem könyörülnék rajtuk,
de tudják ők jól, hogy te vagy a pajzsuk.

Elmennek és kint  vívnak

CURCIO
Nagyon szorongatják. Ki tudna élve
kihozni, még ha
saját életét adná is cserébe!
Menekül fönt a hegyen,
vérzik ezer sebe;
lefelé rohan a meredeken,
le a völgybe. Le kell sietnem
mert ez a hideg vér, mely mintha szólna,
mely halk hangon hív engem,
mintha az enyémmel rokon volna;
mert ha nem a sajátom volna talán,
nem is hívna és nem is hallanám.

Curcio kimegy és Eusebio leereszkedik a meredek szirten

EUSEBIO
Ahogy itt a halállal nyomomban
lejövök a legmagasabb
csúcsról, látom, hogy nem maradt
talaj, ahová lezuhanjak holtan;
de amikor a bűnömre gondoltam,
nem a haláltól félt a lelkem,
hiszen azt már kiérdemeltem,
hanem attól, hogy egyetlen élet
bűnbánata nem elég egy
teljes élet bűneivel szemben.
Itt vannak már a nyomomban
üldözőim, egész század,
átadnának a halálnak,
győzök, vagy meghalok nyomban;
vajon a bocsánat hol van?
Jobb volna oda sietnem,
mozdulnék, de a Kereszt nem
enged el már engem innét;
egy rövid halál segít még
örök életre születnem.
Te fa, melynek az ég drága
gyümölcsöt adott, nem almát,
de az igazak jutalmát,
új paradicsom virága,
nagy kerek kék ég világa,
ki a mélységet megjárva
békét hoztál a világra;
te szép növény, termő szőlő,
Dávid lantja, szépen szóló,
te új Mózes új táblája;
bűnös vagyok, kegyelmedben
bízom, igazságos legyél;
Isten a bűnös lelkekért
szenvedett a te testedben.
Te meg kell, hogy váltsál engem;
ha más ember nem élt volna,
Isten értem meghalt volna,
énértem lettél, te Kereszt,
mert ha én bűnös nem leszek,
Isten tán meg se halt volna.
Imádatodra születtem,
mindig csak téged hittelek,
meghalni hát, te szent Kereszt,
gyónás nélkül ne hagyj engem
Lógott már lator kereszten
s onnan nézett föl az égig;
hozzád fordult, ahogy én is;
bűnöm nem tagadom én sem,
így a megváltás kegyében
részesíts engem is, mégis.
Lisardo, hisz itt feküdtél
a karomban sebesülten,
és én gyónnod segítettem,
hogy anélkül el ne menjél,
anélkül ki ne szenvedjél.
És te is, öreg, ki ott járt,
szólítalak, légy halott bár,
könyörüljetek meg most már!
Lisardo, én meghalok már!
Alberto, én hívlak, szóljál!

Jön Curcio

CURCIO
Itt kell legyen a közelben.

EUSEBIO
Ha jöttök megölni engem,
nincsen már sok élet bennem,
nincs már mit elvenni tőlem.

CURCIO
A bronz meglágyulna menten,
ennyi vértől, mit ő ontott.
Eusebio, add a kardod.

EUSEBIO
Kinek?

CURCIO
                Curciónak.

EUSEBIO
                                Tessék.
S én is lábad elé esnék,
hogy nyerhessek bocsánatot
a régi sértésért végleg.
Nem tudok többet beszélni,
ez a seb nem enged élni.
Már csak rettegek és félek,
hallgatok.

CURCIO
                S  én zavart érzek,
segíthet-e itt még ember?
Mit tegyek?

EUSEBIO
                Szerintem ebben
a bajban nincsen más módszer,
legjobb az isteni gyógyszer.

CURCIO
Hol van a seb?

EUSEBIO
                A mellemben.

CURCIO
Nem látom, ráfolyt a véred.
Mutasd nekem, hadd tapintsam
jaj, már látom, igen, itt van!

Meglátja a sebet és a Keresztet

Mi ez a gyönyörűséges
jel, amelyre hogyha nézek,
megzavarodik a lelkem?

EUSEBIO
Fegyver, melyet a Keresztem,
ez itt, adott védelemnek;
de erről nem tudok többet,
csak annyit, hogy itt születtem.
Apám, és róla csak ennyit,
a bölcsőt is megtagadta,
gondolom, hogy azt gondolta,
nem lesz bennem egy szemernyi
jóság.

CURCIO
                Hát így keveredik
fájdalommal nevetésem,
bánattal a dicsőségem,
kegyes és kegyetlen végzet,
hiszen a fiam vagy, érted?
Arcod látom, sírva nézem.
Eusebio, a fiam vagy,
ennyi jel már elárulja,
milyen jó, hogy megvagy újra,
s milyen fájdalom, hogy elhagysz!
Igazolja, amit mondasz,
amit a lelkem megérzett.
itt talállak elesetten,
ahol a bűnt elkövettem,
így büntet engem a végzet.
Mutatja ez a hely, igen,
mekkora volt tévedésem;
van-e súlyosabb jel éppen
ennél a Keresztnél, hiszen
Júlia is ilyet visel?
Az ég titokkal jelölt meg
titeket, és ti e földnek
vagytok vad csodái ketten.

EUSEBIO
Isten veled, apám, engem
már halálos fátyol föd be,
nem marad már bennem élet,
nem enged a gyors halál,
mely szavam némítja már,
soha megismerni téged,
sem, hogy engedelmes lélek
legyek; lesújt már a végzet,
már az átváltozás itt van.
Alberto!

CURCIO
                Holtan sirassam,
akit, amíg élt, gyűlöltem!

EUSEBIO
Jöjj, Alberto!

CURCIO
                Összetörtem!
Nincs igazság!

EUSEBIO
                Alberto! Itt van! (Meghal.)

CURCIO
Utolsó lélegzetével
megbékélt a végzetével.
Fizessen ősz szakállam
e fájdalomért!

Szakállát tépi és belép Blas

BLAS
                A panaszod hiába.
Próbára tette már a bátorságodat
a szerencse elégszer.

CURCIO
                Még soha
ilyen kegyetlenül nem bánt velem.
Ezt az egész hegyet
perzselje föl a gyötrelem,
nem víz, de tűz az, ahogy könnyezek!
Szomorú csillag! Jaj, kegyetlen végzet!
Átható fájdalom!

Jön Octavio

OCTAVIO
               
Curcio, hogyha nézlek,
látom, mit szenved el büntetésképpen
egy sorsüldözött, szegény szerencsétlen.
Hogy mondjam el ennyi csapás között ...

CURCIO
Miért, mi történt?

OCTAVIO
                Júlia megszökött.

CURCIO
Mondd meg nekem, hát gondolhat az ember
ennyi kínt együtt ennyi gyötrelemmel,
amennyit rám zúdít megvadult végzetem,
ami elképzelhetetlen, de megtörtént velem?
Itt ez a hideg holttest.
Nézd, Octavio, saját fiam volt ez.
Mi jön még fájó lelkem zavarához?
Van-e fájdalom, amely elég nagy egy ilyen halálhoz?
Egek, adjatok békét,
vagy öljetek meg végre.
Micsoda kínok égnek
bennem, s nem látom a végét.

Jönnek Gil és a parasztok

GIL
Uram!

CURCIO
                Mi jön még?

GIL
                                A banditák népét,
akiket üldöztünk, üldözi most
vissza hozzánk valami ősgonosz,
egy ember, egy démon, aki még
az arcát se mutatja és nem árulja el a nevét.

CURCIO
Most, hogy ekkora bennem a fájdalom,
szinte öröm lesz minden más bajom.
Eusebio teste egyre távolabb,
ássatok sírt neki itt a kereszt alatt,
borítsa hamu őt - jaj, én boldogtalan.

TIRSO
Egy ilyen szent helyen hogy akarhatsz, uram,
eltemetni, mondjad,
egy banditát, egy ilyen kiátkozottat?

BLAS
Elérte a megérdemelt halál,
méltó sírhelye ez a pusztaság.

CURCIO
Miféle gyűlöletben
élsz, te paraszt, hogy lehetsz ilyen kegyetlen?
Hogy pökhendin lenézed,
aki a halál küszöbén belépett?

Curcio sírva elmegy

BLAS
Legyen a koporsója
erdei vadak, égi madarak gyomra!

MÁS
Vagy a szirtről levetve
szakadjon szét darabokra a teste!

TIRSO
Jobb lesz, ha most így együtt
megfogjuk és a bokrok közé rejtjük.

Eusebio testét a bokrok közé viszik

                Úgyis jön már az éjjel,
befödni sötét koporsófödéllel.
Maradj itt, Gil, vigyázz rá,
és ha valaki jön, nagyot kiáltsál,
Mert hátha vissza fognak
jönni a társai. (Kimennek)

GIL
                Milyen nyugodtak!
Eusebiót oda temették,
engem meg ide állítottak, tessék.
Eusebio úr, emlékezzék, kérem,
hogy a barátja voltam még nem is oly régen.
De mi ez? Vagy megcsal a vágyam,
vagy erre jönnek ezervalahányan.

Jön Alberto

ALBERTO
Éjszaka néma függönyében,
jövök Rómából, elveszett
zarándoka a kopár hegynek,
nem is tudom, hová megyek.
Éppen itt adta vissza egyszer
Eusebio az életemet,
de az embereitől félek,
kerülném a veszélyeket.

EUSEBIO
Alberto!

ALBERTO
                Ez miféle sóhaj,
miféle félénk hang lehet,
vajon kitől, vajon miért
hallom a saját nevemet?

EUSEBIO
Alberto!

ALBERTO
                Hallom, már megint hív,
ismét szólít, néven nevez,
errefelé lesz; mennék inkább
tovább.

GIL
                Szent Isten, hát mi ez?
Eusebio szólt, de tényleg!
Na hát most aztán rettegek.

EUSEBIO
Alberto!

ALBERTO
                Közelebbről hallom.
Te hang, amely a nevemet
szólítod és elszállsz a széllel,
ki vagy?

EUSEBIO
                Egyszer ismertelek.
Eusebio vagyok. Jöjj, Alberto,
ide, ahol eltemettek;
emeld fel az ágakat és
ne rettegjél.

ALBERTO
                Nem rettegek.

Fölfedi őt

GIL
De én igen.

ALBERTO
                Istenre, mondd,
ha már egyszer fölfedtelek,
mit akarsz tőlem?

EUSEBIO
                A hitem
hívott, Alberto, hogy gyere,
hogy mielőtt még meghalok,
még meggyónhassak én neked.
Mert valójában meghaltam már,
de itt hagyta a lelkemet
a halál kissé testemben még,
bár már tovább nem élhetek,
lelkem nem használja a testem,
de még egy kicsit itt lehet.                (Fölkel)
Gyere, sok bűnömet hadd gyónjam
meg tehát, Alberto, neked,
annyi van, hogy homok a parton,
atom a Napban kevesebb.
Mutassa meg az ég, hogy megvált
az imádott, a szent Kereszt!

ALBERTO
Ami bocsánat nekem eddig,
jutott, mind átadom neked,
talán így még bűneid mélyén
a bocsánatot elnyered.

Kimennek, másutt bejön Júlia banditákkal

GIL
Saját lábán megy, Istenemre!
És hogy jobban láthassuk ezt,
még a Nap is kisütött újra!
Ezt elmondom mindenkinek.

JÚLIA
Most, hogy győztek és örvendeznek
hatalmas győzelmük felett,
és elnyomja őket az álom,
na most gyerünk! Na most lehet!

OCTAVIO
Ha az útjukat el kell állnunk,
hadd mutassak egy jobb helyet,
látod, mind jönnek, arról jönnek.

Mind jönnek Curcióval

CURCIO
Még élek, hiszen szenvedek.
Ha ennyi fájdalom nem öl meg,
én halhatatlan lehetek.

GIL
Itt van már együtt mindenki.
Halljátok mind, emberek,
ami ezen a világon
a legcsudásabb eset.
Onnan, ahol eltemették,
Eusebio egy nevet
kiáltva fölkelt és meggyónt.
De minek is fecsegek?
Mindannyian láthatjátok,
ott áll térden, emberek.
És imádja a Keresztet.

Látjuk Eusebiót térden és az őt gyóntató Albertót

CURCIO
Istenem! A fiam ez!
Miféle csodákat látok?

JÚLIA
Hát ki látott még ilyet?

CURCIO
Ahogyan kell, feloldozta
bűnéből a szent öreg,
és most másodszor is meghalt,
meggyónt, és összeesett.

Alberto közelebb jön

ALBERTO
Annyi szép és nagy csodája
közt a világ tudja meg,
melyik volt a legcsodásabb,
amelyet itt hirdetek.
Eusebio meghalt már,
és mégis, a szent egek
addig visszaadták lelkét,
míg bűnét nem gyónta meg;
hogy imádta a Keresztet,
Isten így hálálta meg.

CURCIO
Jaj, szerelmetes fiam!
Boldogtalan nem lehet,
aki halálában ennyi
kegyelemnek részese.
Hadd tudja meg Júlia, hogy
milyen bűnös.

JÚLIA
                Isten ments!
De mit hallok, mit beszélnek?
Hát miféle csoda ez?
Engem akart házastársul,
és én is testvéremet?
Tudja meg hát Curcio és
egész világ tudja meg,
milyen tévedésben éltem,
hogy bánom már bűnömet,
tudják meg mind, akik élnek,
tudják meg a nevemet,
Júlia vagyok, és minden
bűnös közt legbűnösebb.
De ne csak bűnömet tudják,
épp úgy bűnhődésemet:
mától fogva csak bűnhődjek,
halljátok mind, emberek;
világ, bocsásd meg a példát,
Isten, a bűnös életet.

CURCIO
Jaj, rémület, jaj gonoszság!
Én ennek véget vetek,
saját magam veszem vissza
szörnyűséges életed.

JÚLIA
Isteni Kereszt, kegyelmezz!
Szavamat adom neked,
indulok már a zárdába
örökre. Isten veled!

ALBERTO
Nagy csoda ez!

CURCIO
                S e csodával,
halljátok mind, emberek,
A Kereszt imádásá-nak
a szerző véget vetett.


Júlia fölmegy és megfogja az Eusebio sírján álló Keresztet


Jegyzetek

1. A spanyolban a csupa nagybetűvel írt szavak nem kapnak hangsúly-jelet, tehát pl. CALDERON, de a kisbetűs írásban kiteszik a hangsúly jelét, tehát: Calderón. A teljes vezetéknév: Calderón de la Barca. Rövidített használatban Calderón vagy CALDERON. [VISSZA]

2. Mint szerepkör. [VISSZA]

3. Mint szerepkör. [VISSZA]

4. A szereplőlista nem említi Tirsót, Blast és Toribiót. [VISSZA]

5. Ld. a 2. számú lábjegyzetet a 2. oldalon [VISSZA]