Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990

Munkatársak

Ács Tivadar
Áhi Jolán
Alliquander Ödön
Allodiatoris Irma
Antal Gábor
Antal Zoltán
Antall József
Arányi Miklós
Bajkay Éva
Bajkó Andor
Bali Lászlóné
Bálint Sándor+
Balogh Sándor
Bánszky Pál
Barabás Éva
Bárán Dezsőné
Bárány István
Bárány Lászlóné
Barcza Gedeon
Bárkány Lívia
Barla Szabó László
Barta Gábor
ifj. Bartha Lajos
Bartók István
Beér János
Benda Kálmán
Bendefy László
Benn Bolla Ilona
Berczy Géza
Berend Mihály
Bihari Mór
Bilkei Gorzó Magdolna
Binét Ágnes
Biró Imre
Bíró József
Bisztray Gyula
Boday Pál
Bodri Ferenc
Bogdanovits Klára
Bolla Ilona
Bónis Ferenc
Bónis György
Borbély Samuné
Borosi András
Bortnyik Sándor
Botos János
Bölöny József
Bugyi Balázs
Cenner Mihály
Czine Mihály
Csanak Dóra
Csapody István
Csorba Csaba
Csűrös Zoltán
Darabos Pál
Dávid Gábor Csaba
Detre Józsefné
Dezsényi Béla
Diószegi István
Dobos Ilona
Domokos Pál Péter
Dörnyei Sándor
Dümmerth Dezső
Egri Péter
Egyed Edit
Élesztős László
Endrédy Zoltán Sándor
Erdőssy Béla
Fajóné Hajós Ágnes
Farkas Endréné
Farkas József
Farmosi István
Fazekas László
Fekete Éva
Fenyő István
Fenyő Iván
Filippinyi Éva
Földes György
Förster Rezső
Frank János
Fráter Zoltán
Friss István
Fuchs Livia
Fügedi Erik
Fülöp Géza
G. Aggházy Mária
Gábor Éva
Galavics Gésa
Gazda István
Géczy Gábor
Geday Gusztáv
Gerlóczy Ferenc
Gerő Sándor
Glatz Ferenc
Gordosné Szabó Anna
Gortvai Zsigmond
Gönczi Tibor
Gráf Rezső
Gunda Béla
Gyapay Gábor
Gyenis Vilmos
Győrffy György
Györke Józsefné
Györkei Jenő
H. Kohut Mária
Hahn Géza
Hankiss Elemér
Haraszti Sándor
Harasztiné Takács Marianna
Hegedüs Géza
Hegedüs Lajos
Hegedüs Lászlóné
Hermán Istvánné
Hézser Zoltán
Homolya István
Honti József
Hortobágyi Tibor
Horváth Tibor
Huszár György
Hüttl Tivadar
Illés Lajosné
Illy József
Incze Miklós
Irmédi-Molnár László
Ivánfy Jánosné
Ivánkay Ernő
Jakabffy Imre
Jáki László
Járó Katalin
Járó Miklósné
Jász István
Jávorka Éva
Jenei Károly
Jerôme René
Kaán Zsuzsa
Kampis Antal
Kapásné Nagy Eta
Kapsza Miklós
Karasszon Dénes
Karcsai Kulcsár István
Károlyi Zsigmond
Karsai Elek
Kaszap András
Kászonyi Ágota
Kende Lászlóné
Keresztényi József
Kertész László
Király István
Kisbán Eszter
Kiss Árpád
Kiss Dezső
Kiss Ignác
Kiss István
Kiss József
Kiss Károly
Kiss Sándor
Koczka Sándorné
Komlovszky Tibor
Konecsni István
Kontha Sándor
Korbuly Domokos
Koroknay Éva
Kósa László
Kosáry Domokos
Kovács Éva
Kovács István
Kovács János
Kovács Péter
Kozocsa Sándor
König Aladár
Kövér Tamás
Krasznai Éva
Kreskay Ferenc
Kulcsár Zsuzsanna
Kun László
Kurucz Andor
Kürti Pál
L. Nagy Zsuzsa
Ladányi Andorné
Ladányi Sándor
Lajta Andor
Lajta Edit
Láncz Sándor
Láng József
Láng Tamás
Lányi Andrásné
László Erzsébet
László István
Lendvai L. Ferenc
Lengyel Béla
Loksa Imre
Lőrincz Gyula
Lukács Ernőné
Lukács Lajos
M. Pásztor József
Magyar Bálint
Major Jenő
Major Máté
Mályuszné Császár Edit
Marik Miklós
Márkus László
Maros Istvánné
Marót Miklós
Máté Károly
Mátrai László
Megyer Szabolcs
Melczer Tibor
Mendöl Zsuzsa
Merva Mária
Mészáros Judit
Mihalik Sándor
Mihályi Gábor
Mihályi Zoltán
Miklós Gyula
Miklóssy János
Mollay Károly
Molnár Imre
Molnár János
Molnár László
Molnár Zoltán
Móra László
Muzslay László
Nagy Ildikó
Nagy Lajos
Nagy Olivér
Nagy Olivérné
Nagy Tamás
Nemeskürty István
Németh Lajos
Nirschy Ottó Aurél
Nyáry Péter
Oelmacher Anna
Oltványi Ambrus
Ordódy Mária
Ormos Mária
Országh László
Óvári Antal
Örösi Pál Zoltán
P. Brestyánszky Ilona
Pajkossy György
Pál Lajos
Pálvölgyi Endre
Pamlényi Ervin
Pápa Miklós
Pataki Vera
Pénzes István
Péter Katalin
Pethes István
Phillipp Clarisse
Pintér István
Podhradszky György
Pók Lajos
Pomázi Gyöngyi
Pomogáts Béla
Priszter Szaniszló
Pukánszkyné Kádár Jolán
Pusztai László
R. Takács Olga
Rácz Edit
Raj Tamás
Ránki György
Rege Károly
Regöly-Mérei Gyula
Renner János
Rényi Péter
Rév Pál
Romsics Ignác
Rónai Mihály András
Rónay László
Ruzsiczky Éva
Sándor László
Sárdy Lászlóné
Sárossy Istvánné
Scheiber Sándor
Sik Csaba
Simon Gyula
Simonyi Dezső
Sipos Edit
Sólyom Gáborné
Sólyom Jenő
Somogyi Béláné
Somogyi Endre
Somogyi Vilinos
Soó Rezső
Soós István
Staud Géza
Strifler Teréz
Süle Jenő
Szabadváry Ferenc
Szabó György Tibor
Szabó Gyula
Szabó Miklós
Szabó Tibor
Szabolcs Ottó
Szabolcsi Miklósné
Szakács Margit
Szalatnai Rezső
Szarka László
Szász Zoltán
Székely Gábor
Székely Sándor
Szelesi Zoltán
Szeless László
Szénási Éva
Szénássy Barna
Szendrey István
Szentes Lajosné
Szerb Antalné
Szilágyi István
Szilágyi Tibor
Szilárd József
Szombatfalvy Árpádné
Szőke Béla
Szőkefalvi-Nagy Béla
Sztankóczy György
Tarján Rezsőné
Tarján Tamás
Tarnóczy Tamás
Tasnádi Edit
Tasnádiné Marik Klára
Thierry Heribert
Thirring Lajos
Tilkovszky Loránd
Timár Árpád
Timár Ilona
Tolnai Vilma
Tordai Zádor
Tordainé Péter Erzsébet
Tóth Ede
Tóth Sándor
Tömöry Márta
Tunkli László
Turák László
Udvardiné Varga Marianna
Udvarhelyi Katalin
Urbán Aladár
Vadas József
Vajda Erik
Vajda Pál
Varga István
Varga Istvánné
Vargha Balázs
Vargha Vilmos
Várnai Ferenc
Vass László
Vass Margit
Vastagh Csilla
Végh Ferenc
Vértesy Miklós
Vezér Erzsébet
Viczián János
Vida István
Vigh Károly
Virány Gábor
Vörös Zoltán
Wagner Tibor
Waldapfel Eszter
Zachar József
Zádor Anna
Zallár Andor
Zibolen Endre
Zrinszky László
Zsombokos Gyula

Kezdőlap