Kezdőlap

Aba Amadé (?Kassa, 1311. szept. 5.): 1283-tól 1285-ig országbíró, 1285-től 1301-ig nádor. Az Aba nemzetség tagja. Nagy érdemeket szerzett a második tatárbetörés elhárításában. Kun László halála után III. András egyik legtevékenyebb támogatója, ezért a nádori tisztségen kívül egész Ung vm.-t megkapta. Az ország ÉK-i részén független tartományúrként élt, Göncön udvart tartott. 1304-ben Károly Róbert mellé állt, s hadjáratot viselt a Vencel kezén levő Halics ellen. Károllyal ugyan elkerülte az összeütközést, de a fejlődő Kassa városával támadt viszály során a polgárok megölték. Fiai emiatt fellázadtak Károly ellen, de 1312. jún. 15-én Rozgonynál csatát vesztettek. ~ tartománya ezzel megszűnt. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (I. Bp., 1900).