Kezdőlap

Ábrányi Kornél, 1843-ig Eördögh (Szentgyörgyábrány, 1822. okt. 15.Bp., 1903. dec. 20.): zeneszerző és zeneíró. N Kornél író, újságíró apja, ~ Emil (1820–1850) fivére. Kalkbrenner, Chopin és mások tanítványa. 1860-ban megindította és 1876-ig szerk. a Zenészeti Lapok c. folyóiratot. 1867-ben megalapította az Orsz. Magy. Daláregyesületet, melynek 1888-ig vezértitkára volt. A Zeneak. felállítása körüli mozgalmakban is részt vett, az intézetnek 1875-től 1883-ig titkára és rk. tanára 1888-ig, nyugdíjazásáig. 1882-ben a Zenészeti Közlönyt szerk. Termékeny zeneszerző. Kompozícióinál értékesebbek zenei írásai, főként visszaemlékezései, melyek a kortársakra és a korabeli zenei életre vonatkozó fontos források. – M. Zeneművei: népies műdalok, férfikarok, egyvelegek stb. Írásai: Általános zenetörténet (Pest, 1866); Tanulmány Liszt F. koronázási miséje felett (Pest, 1869); Mosonyi Mihály élet- és jellemrajza (Zenészeti L. 1872); Az Országos Magyar Daláregyesület negyedszázados története (Bp., 1892–98); Erkel Ferenc élete és működése (Bp., 1895); Életemből és emlékeimből (Bp., 1897); Képek a múlt és jelenből (Bp., 1899); A magyar zene a XIX. században (Bp., 1900); továbbá kritikák. – Irod. Id. Á. K. (Zeneközlöny, 1902. 1. sz.); Papp Viktor: Arcképek a magyar zenevilágból (Bp., 1925).