Kezdőlap

Acsay Antal (Felsőalpár, 1861. okt. 28.Bp., 1918. szept. 10.): piarista szerzetes, tanár, író. 1888-tól a piarista rend bp.-i papnevelő és tanárképző főisk.-jának tanára, 1897-ben a bp.-i tudományegy.-en a pedagógia történetének magántanára, 1907-től a hittudományi karon a neveléstudomány előadója. 1898-ban lefordította és jegyzetekkel ellátta Aeneas Sylvius Piccolomini (II. Pius) A gyermeknevelés c. munkáját. – F. m. A magyarországi kegyes tanítórend befolyása a XVIII. sz.-i tanügyünk fejlődésére 1750–1800 (Vác, 1887); A humanisták és skolasztikusok küzdelme a XVI. sz. elején (Bp., 1895); A renaissance Itáliában (Bp., 1905).