Kezdőlap

Aldobolyi Nagy Miklós (Túrócszentmárton, 1911. nov. 28.Szeged, 1973. ápr. 4.): geográfus, hidrogeológus, főiskolai tanár. A bp.-i tudományegy.-en földrajz-kémia szakos tanári oklevelet szerzett, a műszaki egy.-en doktorált (1936). Szegeden és Szamosújvárott volt tanár, s közben a Földtani Int. talajtani felvételező munkájába is bekapcsolódott, s magántanárrá habilitálták (1942). 1945 – 1957 között Szegeden a Pedagógiai Főisk. földrajzi tanszékén tanszékvezető tanár volt. 1957-ben a szegedi Vízügyi Igazgatóságon dolgozott, innen a bp.-i Orsz. Vízkutató és Fúró Vállalathoz, majd a Vízkészletgazdálkodási Központba került. Tudományos munkásságot a talajföldrajz és a felszínkőzeti vizek, később a hidrogeológia körében végzett. Munkásságának eredményét több mint negyedszáz tanulmányban adta közre. Öngyilkos lett. – F. m. Talajföldrajzi megfigyelések a Tiszazugban (Földr. Ért., 1954); Talajföldrajzi kutatások a két Kőrös mellékén (Földr. Ért., 1956). – Irod. A. N. M. (Földtani Közl., 1973. 2. sz.).