Kezdőlap

Álgyay Hubert Pál (Szeged, 1894. jún. 6.Bp., 1945. aug. 27.): mérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte s 1921-ben az I. sz. hídépítéstani tanszék tanársegéde, majd 1924-ben adjunktusa lett. 1924-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. 1926-tól a kereskedelem- és közlekedésügyi min. munkatársa, 1934-től a dunai hídépítési szakosztály főnöke, majd a közlekedésügyek államtitkára volt. Ő tervezte a Boráros téri Duna-hidat, irányította a Margit-híd kiszélesítésének munkálatait és az óbudai híd tervezését. 1935–37 között a Fővárosi Közmunkatanács elnöke, 1937-től műegy. magántanár, 1941-től az I. sz. hídépítéstani tanszék ny. r. tanára. Szakirodalmi munkássága is igen jelentős. – F. m. Több főtartós két szélráccsal és keresztkötésekkel merevített szerkezetek vizsgálata (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl. 1933. 47–48. sz.; a Mérnök Egylet 1934-ben Hollán-pályadíjjal jutalmazta). – Irod. Korányi Imre: Dr. Á. P. (ÉKME Évk. 1955–56); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).