Kezdőlap

Allodiatoris Irma (Arad, 1912. febr. 1.Bp., 1988. márc. 7.): antropológus, tudománytörténész, bibliográfus. A bp.-i tudományegy.-en szerzett természetrajz–földrajz szakos diplomát 1935-ben, s itt doktorált 1937-ben. Ezt követően az egy. Anthropológiai Intézetében, majd rövid ideig a Tihanyi Biológiai Kutató Intézetben dolgozott. 1939. nov.-ben az MNM Állattára könyvtárába került, s itt működött 1945-ig, emellett részben Tihanyban, részben a bp.-i tudományegy. Embertani Intézetében végzett kutatásokat. 1945 után a Természettudományi Múzeum tudománytörténeti gyűjteményét gondozta és vezette haláláig. A 30-as években mint antropológus a középiskolások és egy.-i hallgatók magasság- és súlynövekedését vizsgálta, később érdeklődése a tudománytörténet felé fordult, s az antropológia és az állattan hazai történetének kiemelkedő kutatója, egyben nemzetközileg is elismert bibliográfusa lett. Technikai szerk.-je volt az Acta Botanica c. periodikának és a Magyarország kultúrflórája c. könyvsorozatnak. A Magyarhoni Földtani Társ. tudománytörténeti szakosztályának elnöke, s több tudományos társ. vezetőségi tagja volt. Nagyszámú szak-és ismeretterjesztő cikke jelent meg. – F. m. Adatok az Árpád-kori alföldi magyarság anthropoiógiájához (Bp., 1937); A Kárpát-medence antropológiai bibliográfiája (Bp., 1958).