Kezdőlap

Alsáni Bálint (?1408. nov. 19.): bíboros, püspök, diplomata. Kánonjogi doktorátust szerzett. 1352-től 1374-ig pécsi, 1353-tól 1374-ig esztergomi és veszprémi kanonok, 1373–74-ben alkancellár. 1374-től pécsi püspök. 1378-ban I. Lajos követeként részt vett a Padua és Velence közötti tárgyalásokon, majd a velencei hadjáratot 1381-ben lezáró turini béke előkészítésében. 1384-ben bíboros lett. Zsigmond kir. híve, 1407-ben Sienában járt XII. Gergely pápánál, hogy őt Zsigmond támogatásáról és hűségéről biztosítsa. Sírköve Pécsett fennmaradt. Irod. Áldásy Antal: A. B. (Bp., 1903.)