Kezdőlap

Alvinczi Péter (1639 körülBorberek, 1701. febr. 26.): jogtudós. 1673-ban máramarosi kamaraispán. 1675-ben az erdélyi fejedelmi birtokok főfelügyelője. 1681-től haláláig ítélőmester. 1685-ben részt vett a Dunod páterrel folytatott diplomáciai tárgyalásokban. Erdély Habsburg fennhatóság alá jutásakor, a Lipót-féle diploma megtárgyalására kiküldött erdélyi bizottság vezetője, főköveti rangban. 1692–93-ban Bécsben tárgyalt, ennek eredménye az 1693. ápr. 14-i „Alvincziana resolutio”, mely a fejedelemség vallási és közigazgatási viszonyait szabályozta, s egészen 1848-ig érvényben maradt. – M. A. P. okmánytára (I–III. Monum. Hung. Hist. I. oszt. XIV, XV, XXVII Pest, 1870–87). – Irod. Szilágyi Sándor: A. P. Rajzok és Tanulmányok (I–II. Bp., 1875).