Kezdőlap

Angehrn Tivadar (Häggenswil, Svájc, 1872. nov. 25.Feldkirch, Ausztria, 1952. febr. 29,): r. k. pap, csillagász. Az innsbrucki egy. első éves teológusaként 1893-ban belépett a jezsuita rendbe. Újonc éveit Nagyszombatban és a karindai St. Andräben töltötte. 1895–98-ban Pozsonyban skolasztikus filozófiát, matematikát és fizikát tanult. 1898-99-ben Mariascheinben matematikát, 1899–1902 között a kalocsai jezsuita kollégiumban francia nyelvet és mennyiségtant tanított. Az innsbrucki egy.-en 1902–05 között teológiát végzett, 1905-ben pappá szentelték. Fényi Gyulával Spanyolo.-ban részt vett a teljes napfogyatkozás megfigyelésében, 1906–09-ben a bp.-i egy.-en csillagászatot tanult, 1909-ben doktorált, 1909–10-ben ismereteit Angliában és Belgiumban bővítette. Kalocsán intézeti gondnok, 1913-tól a Haynald csillagvizsgáló ig.-ja. 1937-ben a Szent István Akad. tagjává választotta. – M. A soláriskonstans megállapítása a kalocsai sugárméretekből (Bp., 1909); A Flaynald-obszervatorium (Kalocsa, 1920); A kalocsai csapadékviszonyok (Kalocsa, 1932); Légáramlások Kalocsán (Kisújszállás, 1936); Kalocsa hőmérséklete 1881–1930 (Bp., 1940); Imádkoztassuk betegeinket (Bp., 1941). – Irod. Mojzes Imre: A kalocsai Haynald obszervatórium története (Bp., 1986).