Kezdőlap

Anna (11541184): királyné, III. Béla felesége, Châtillon Rajnald antiochiai herceg és Konstancia leánya. Eredeti neve Ágnes volt, melyet a bizánci udvarban a görög keleti hitre térve Annára cserélt fel. Sógora, Mánuel udvarában jegyezte el III. Béla (1168). Gyermekei: Imre, András, harmadik fia ismeretlen, Konstancia, Margit. Széke1sfehérváron temették el, sírját 1848-ban fedezték fel és átvitték a budai Mátyástemplomba. – Irod. III. Béla kir. emlékezete (Szerk. Forster Gyula, Bp., 1900).