Kezdőlap

Anna (1226 v. 271285): hercegnő. IV. Béla király és Laszkarisz Mária leánya, 1243-ban a tatárok elől Mo.-ra menekült Rosztiszlav csernyigovi fejedelem (halicsi hg.) felesége. Két gyermeke volt: Béla és Margit nevű apáca. Később, mivel Rosztiszlavnak a trón visszaszerzésére irányuló kísérletei eredménytelenek maradtak, a szlavón, majd a macsói bán tisztséget viselte. Férje halála (1262) után ~ a m. udvarban élt, nagy hatást gyakorolt IV. Bélára. Béla halála után (1270) annak kincseivel együtt nővéréhez, Kunigundához (II. Ottokár cseh kir. feleségéhez) szökött. 1273-ban visszatért Mo.-ra, 1274–75-ben a macsói bánságot kormányozta. – Irod. Wertner Mór: Az Árpádok családi története (Nagybecskerek, 1892).