Kezdőlap

Apáthy István (Pest, 1863. jan. 4.Szeged, 1922. szept. 27.): zoológus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1898). 1885-ben szerzett Bp.-en orvosi oklevelet, 1885–86-ban tanársegéd a zoológiai tanszéken. 1886–89-ben a nápolyi zoológiai állomáson dolgozott. 1888-ban a bp.-i egy.-en a zoológia magántanára, 1890-től a kolozsvári egy.-en ny. rk., 1891-től ny. r. tanár. 1909-ben Kolozsvárott – az akkori európai színvonalat is meghaladó – állattani intézetet létesített. 1920-ban rövid ideig Bp.-en élt, majd a szegedi egy. tanára volt. Tőle származik az idegingerület vezetésének ún. kontinuitás-tana, mely szerint az idegfibrillumok egészen a perifériáig összefüggő rendszert képeznek. Koncepciója éles ellentétben állott Ramón y Cajal neuron-tanával, aminek az a lényege, hogy az idegingerület vezetése a neuronok érintkezésével, átvitel útján történik (kontiguitás). Mind a kontinuitás, mind a kontiguitás tana tetemes mértékben elősegítette mai idegszövettani ismereteink fejlődését. További nagy érdeme a mikrotechnika fejlesztése (rögzítés, kettős beágyazás, impregnációs eljárások stb.). Mint zoológus megkísérelte a férgek rendszertani osztályozását. Bár magát a polyphyletikus nézet hívének vallotta, mégis számos más kérdésben teljesen elfogadta Darwin tanait. Élesen állást foglalt az eugenika és a hódító háborúk ellen. Tudományos munkássága mellett szépirodalommal és publicisztikával, szociológiával is foglalkozott. Szocialistának vallotta magát, bár nem volt marxista. A Társadalomtudományi Társ. egyik alapítója. – F. m. Tanulmány a Najadeak szövettanáról (Bp., 1885); A sima izomzat... (Ért. a term. tud. köréből. XV. Bp., 1885); A magyarországi pióczák faunája (Bp., 1888); Die Mikrotechnik der thierischen Morphologie (I–II. Braunschweig-Leipzig, 1896–1901); Das leitende Element des Nervensystems und seine topographischen Berichtungen zu den Zellen (Mitteilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel, 1888); A fejlődés törvényei és a társadalom (Kolozsvár, 1912); A háború biológiája (Bp., 1915). – Irod. Győrffy István: A. I. (Szeged, 1924); F. Kiss: Stephan von A. als Neurolog (Orsz. Orv. Kvtár Közl., 1956. 3. sz.); Ábrahám Ambrus: A. I. (Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica, 1962. 25. sz.); Kiss Ferenc: A. I. (Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica, 1962); Szentágothai János: A. I. (Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica, 1962); Réti Endre: A. I. (Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica, 1962).