Kezdőlap

Apor Vilmos, báró (Segesvár, 1892. febr. 29.Győr, 1945. ápr. 2.): r. k. püspök. Teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte, ott is doktorált. 1915-ben szentelték pappá Nagyváradon. Egy évig ugyanott teológiai tanár, majd Gyulán előbb káplán, 1937-től 1941-ig plébános. 1941-től győri püspök. 1944. jún. 15-én levélben kérte fel Seréd Jusztinián bíboros hercegprímást a zsidók gettóba zárása és deportálása ellen. Győr megkímélése érdekében közbenjárt a német hadvezetőségnél. 1945. márc. 30-án a győri püspökvár pincéjében egy szovjet őrnagy géppisztolysorozattal halálosan megsebesítette. Sebesüléseibe halt bele. 1997. nov. 9-én II. János pápa boldoggá avatta – Életéről és mártírhaláláról számos könyvet írtak.