Kezdőlap

Apponyi Antal György, gróf (1751. dec. 4.1817. máj. 17.): nagybirtokos arisztokrata. A bécsi Theresianumban nevelkedett. 1774-ben galíciai, 1778-ban fiumei kormányszéki tanácsos, 1779–84 között helytartósági tanácsos. 1780-tól Tolna vm. főispánja. Mint kora egyik legműveltebb főura 1774-ben Bécsben lerakta az Apponyi-könyvtár alapjait, melyet fia, Antal 1827-ben Pozsonyban állíttatott fel, s a család a könyvtárat az 1850-es években közkönyvtárrá kívánta alakítani.